Tegel eruit, fruitstruik erin!

14 september 2017

Tegel eruit, fruitstruik erin!

Op zaterdag 23 september organiseert Operatie Steenbreek in samenwerking met Groei en Bloei en Wijkpanel Tjerkhiddes/Cambuursterhoek een “Tegel eruit, fruitstruik erin” actie in de wijk Tjerkhiddes/Cambuursterhoek. Wie tussen 12.00 uur en 16.00 uur een tegel inlevert bij de Operatie Steenbreek-stand krijgt er een fruitstruik voor terug!

Op zaterdagmiddag kunt u de Steenbrekers aan de deur verwachten. Gewapend met kruiwagens en een schep komen zij u een fruitstruik aanbieden in ruil voor een tegel uit uw tuin. Samen gaan we de strijd aan tegen verstening in uw wijk. Heeft u de Steenbrekers aan de deur gemist? U kunt uw tegel van 12.00 tot 16.00 uur zelf inleveren op het plein bij Buurthuis Tjerkhiddes. De middag wordt muzikaal begeleid door Draaiorgel de Fruitschalen.

Datum/tijd: zaterdag 23 september van 12.00 tot 16.00 uur.

Locatie: Buurthuis Tjerkhiddes, Tjerk Hiddesstraat 52, Leeuwarden.

Operatie Steenbreek
Leeuwarden is één van de 48 steden die met Operatie Steenbreek die de uitdaging is aangegaan om verstening van de stad tegen te gaan. Hierdoor kan het water namelijk niet goed wegstromen en krijgen we steeds vaker te maken met wateroverlast. De biodiversiteit gaat erop achteruit en het zorgt voor hittestress. Uit onderzoek van de Gemeente Leeuwarden blijkt dat de wijk Tjerkhiddes/Cambuursterhoek voor 77% uit verhard oppervlakte bestaat! Zie bijlage. Draag zaterdag 23 september je steentje bij aan een groene en gezonde leefomgeving en lever een tegel in! Operatie Steenbreek wordt mede mogelijk gemaakt door hogeschool Van Hall Larenstein, de Friese Milieu Federatie, Wetterskip Fryslân, Gemeente Leeuwarden, het Nordwin College en Provincie Fryslân.