Tien partijen voor waterschapsverkiezingen

9 februari 2015

Tien partijen voor waterschapsverkiezingen

Wetterskip Fryslan LogoAan de verkiezingen voor het nieuwe algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân nemen tien partijen deel. Naast de zittende partijen CDA, ChristenUnie, FNP, Lagere Lasten Burger, PvdA, VVD, Bedrijf Boer en Burger (voorheen: Werk aan Water) en Water Natuurlijk hebben de Partij voor de Dieren en 50PLUS zich aangemeld.

De partijen konden tot en met uiterlijk 2 februari hun kandidatenlijsten indienen bij het centraal stembureau van Wetterskip Fryslân. Deze week wordt onderzocht of de kandidatenlijsten aan alle geldende vereisten voldoen. Op vrijdag 6 februari stelt het centraal stembureau de kandidatenlijsten definitief vast.

Het algemeen bestuur bestaat uit 25 leden. 18 leden (ingezetenen) worden gekozen door middel van directe verkiezingen. De andere 7 leden worden benoemd door belangenorganisaties zoals LTO Noord, de Nederlandse Melkveehoudersvakbond, de Nederlandse Akkerbouwvakbond regio Noord, het Bosschap en de Kamer van Koophandel.

De verkiezingen voor het algemeen bestuur vinden plaats op woensdag 18 maart 2015. De verkiezingen vinden gelijktijdig plaats met de verkiezingen voor Provinciale Staten.

Deelnemende partijen en lijsttrekkers:

  • Water Natuurlijk: Marjan Jager Wöltgens
  • PvdA: Henni van Asten
  • CDA: Bé de Winter
  • Lagere Lasten Burger: Sjerp de Jong
  • Bedrijf, Boer en Burger: Trienke Elshof
  • FNP: Sake van der Meer
  • VVD: Lieuwe Tamminga
  • CU: Rein Ferwerda
  • PvdD: Theo Scheper
  • 50 PLUS: Theun Wiersma