Kijk nu de Groene Aftrap terug!

24 maart 2021

Kijk nu de Groene Aftrap terug!

Kijk hier de Groene Aftrap terug
 

Lees hier de artikelen over de Groene Aftrap van het Friesch Dagblad en de Leeuwarder Courant.

Bekijk hier onze praatplaat. 

De tijd die we hebben om klimaatverandering te keren is bijna op, tijd voor actie dus! Er staat Fryslân een groot aantal uitdagingen te wachten op het gebied van natuur, landschap en klimaat. Hoe gaan we om met natuur en landbouw? Wat betekent klimaatverandering voor Fryslân? Hoe kunnen we de meest circulaire regio van Nederland worden? De Friese Milieu Federatie heeft hiervoor een visie geschreven en vertaald naar een Meerjarenstrategie. Tijdens de Groene Aftrap op 1 april presenteren we deze strategie. Vanuit de studio en ‘live’ op locatie nemen we je tijdens een interactief webinar mee in onze droom voor een kleurrijk Fryslân. Je kunt bovendien deelnemen aan de FMF-quiz. Er zijn daarbij mooie, duurzame prijzen te winnen! Doe jij ook mee voor een mooier Fryslân? Je bent van harte uitgenodigd!

Waar gaat het over?

Wij hebben een droom. Samen met onze achterban en de gehele mienskip willen wij als FMF de komende tien jaar Fryslân weer kleur op de wangen geven. Dat is nodig want op het gebied van klimaat, biodiversiteit en omgevingskwaliteit is het alle hens aan dek.

Daarom willen wij samen met jou in Fryslân de transitie versnellen van “grijs”, vervuilend en uitputtend naar een duurzaam, aantrekkelijk en kleurrijk perspectief. Samen geven we Fryslân kleur!

Interactieve quiz

In een interactief webinar schetsen directeur Hans van der Werf en onze projectleiders aan de hand van de nieuwe Meerjarenvisie van de FMF een beeld van onze droom voor Fryslân. Je kunt daarna je duurzame kennis testen tijdens de FMF-quiz.

  • Het webinar vindt plaats op 1 april van 19.00 uur tot 20.30 uur.
  • Tijdens het webinar is er voor jou als deelnemer gelegenheid om vragen te stellen aan Hans en de projectleiders.

Klik hier voor de de Griene Miening