TNS NIPO onderzoekt draagvlak windenergie-initiatieven in Friesland

29 augustus 2014

TNS NIPO onderzoekt draagvlak windenergie-initiatieven in Friesland

TNS NIPO heeft in opdracht van stichting Fryslân foar de Wyn het draagvlak voor 34 windenergie-initiatieven in de provincie Friesland gepeild. Doel van het onderzoek is om op betrouwbare en onafhankelijke wijze een uitspraak te doen over de opinie van inwoners als het gaat om diverse initiatieven voor windenergie in Friesland.

In het rapport Fryslân foar de wyn? Draagvlakonderzoek windenergie-initiatieven in Friesland worden de resultaten van dit grootschalige draagvlakonderzoek besproken. Er wordt een antwoord gegeven op de vraag: In welke mate is er onder omwonenden draagvlak voor diverse windenergie-initiatieven in Friesland?

Het rapport is als volgt opgebouwd:

•In Hoofdstuk 2 geeft TNS NIPO een samenvatting van de belangrijkste bevindingen. TNS NIPO geeft een top-3 van de initiatieven met het meeste en minste draagvlak.

•In Hoofdstuk 3 bespreekt TNS NIPO op algemeen/geaggregeerd niveau de belangrijkste resultaten. Wat is het algemene draagvlak voor windenergie in Friesland? Zijn er verschillen in draagvlak tussen bepaalde groepen? Ook bespreken we de bekendheid van de verschillende initiatieven.

•In Hoofdstuk 4 zoomt TNS NIPO dieper in op de resultaten. TNS NIPO bespreekt het draagvlak voor de individuele initiatieven. TNS NIPO vergelijkt deze resultaten op initiatief niveau met het gemiddelde draagvlak voor alle initiatieven samen. Deze benchmark laat zien of het draagvlak voor een specifiek initiatief veel of weinig is ten opzichte van het gemiddelde. We kijken ook naar het draagvlak voor windenergie over het algemeen onder omwonenden. Op pagina 50 staat een leeswijzer voor het interpreteren van deze resultaten.

•In Hoofdstuk 5 staat een uitgebreide onderzoeksverantwoording met daarin meer informatie over de opzet en methode van onderzoek.

Lees het rapport: Fryslân foar de wyn ? Draagvlakonderzoek windenergie-initiatieven in Friesland