Trouwe leden It Fryske Gea ontvangen speciale draagspeld

26 september 2014

Trouwe leden It Fryske Gea ontvangen speciale draagspeld

It Fryske Gea zet trouwe leden in het zonnetje

Ruim 900 natuurliefhebbers zijn meer dan 40 jaar lid van It Fryske Gea. De hoogste tijd om deze trouwe natuurvrienden in het zonnetje te zetten, vond de Friese natuurbeschermer. Dat viel in goede aarde en in totaal ruim 500 genodigden kwamen woensdag 24 en donderdag 25 september naar het bezoekerscentrum van It Fryske Gea te Earnewâld. Zij werden daar getrakteerd op een mooie middag in de Friese natuur en ontvingen een speciaal hiervoor ontworpen draagspeld als blijvende herinnering. “Vaak krijgen nieuwe leden presentjes. Wij wilden graag eens iets extra’s doen voor onze trouwe leden. Gezien de animo en reacties wordt dat gewaardeerd”, aldus directeur Henk de Vries van de vereniging.

IMG_4287It Fryske Gea is enthousiast over de opkomst. Ruim 500 gasten meldden zich, verspreid over twee middagen, in het Bezoekerscentrum van Nationaal Park De Alde Feanen te Earnewâld. Naast de traditionele kop koffie en oranjekoek, werden ze getrakteerd op een afwisselend programma over en in de Friese natuur.

Vervolgens volgde in de theaterzaal een presentatie over de geschiedenis van de vereniging en een korte film over de mooiste stukjes Friese flora en fauna. Hierna vereerden de deelnemers het bezoekerscentrum en het Fries Landbouwmuseum met een bezoek en volgde een vaarexcursie door De Alde Feanen.

Speciale draagspeld
Aan het eind van de middag was er een officieel moment, waarbij enkele trouwe leden door voorzitter mr. A. van der Meer en vice-voorzitter mw. J. van der Meer-Kooistra een speciaal hiervoor ontworpen draagspeld bestaande uit het logo van de vereniging kregen opgespeld. Daarbij lieten ze overigens direct weten dat elk hiervoor in aanmerking komend lid een draagspeld zou ontvangen. Met de woorden: “We hopen dat u deze blijk van waardering, net als deze gezellige middag onder natuurliefhebbers, weet te waarderen”, werd de middag afgesloten.

Volgens hoofd communicatie en verenigingszaken Theun Wiersma van It Fryske Gea verliepen beide dagen probleemloos. “We hebben enkel en alleen maar positieve reacties gehad. In de trant van ‘goed initiatief’, ‘ik heb genoten’ en ook; ‘ik wist niet dat het hier zo mooi is’. Kijk, daar doen we het voor. Of we dit herhalen? Volgend jaar zijn er weer andere leden minimaal 40 jaar lid. Dus een vervolg zal het ongetwijfeld krijgen.”