Twee nieuwe leden voor Koöperaasje DoarpenLân

1 februari 2016

Twee nieuwe leden voor Koöperaasje DoarpenLân

Koöperaasje DoarpenLân wordt goed ontvangen door de Friese (belangen)organisaties. In januari heeft de Koöperaasje DoarpenLân de Friese Milieu Federatie en Steunpunt Monumentenzorg Fryslân als nieuwe leden mogen verwelkomen. Ook lopen er op dit moment nog meer gesprekken met diverse (belangen)organisaties en meerdere organisaties hebben al aangegeven interesse te hebben om lid te worden van de Koöperaasje.

De Friese Milieu Federatie en Steunpunt Monumentenzorg Fryslân zijn naast de oprichters Landschapsbeheer Friesland en It Fryske Gea het derde en vierde lid van de Koöperaasje. De Federatie maakt zich sterk voor de ontwikkeling van een duurzaam Friesland, waarin een vitale natuur en een gezond milieu centraal staan. Het Steunpunt zet zich in voor het bevorderen van de kwaliteit van de zorg voor onroerend cultureel erfgoed. Directeur Roel de Jong van Koöperaasje DoarpenLân is blij met de deelname van beide organisaties: “Het is positief dat organisaties het belang van Koöperaasje DoarpenLân onderschrijven en zich daarbij aansluiten. Hierdoor krijgen we snel de brede basis die wenselijk is voor de rol die we in de Friese samenleving willen spelen.”

Koöperaasje DoarpenLân
De Koöperaasje is in 2015 opgericht door Landschapsbeheer Friesland en It Fryske Gea. Het is een onafhankelijk platform van en voor organisaties die in Friesland invloed hebben op de kwaliteit van de leefomgeving en de leefbaarheid. Organisaties kunnen lid worden van de Koöperaasje. Door middel van een gezamenlijke aanpak van alle leden zorgt Koöperaasje DoarpenLân voor o.a. nieuwe impulsen, meer deskundigheid en meer financiële mogelijkheden. De Koöperaasje staat open voor natuur-, landschaps- en milieuorganisaties, gebiedscollectieven en burgerinitiatieven. Maar ook partijen die zich bezighouden met dorpsontwikkeling, monumentenzorg en cultureel erfgoed zijn welkom.

De website is online
Sinds januari is de website ‘www.kooperaasjedoarpenlan.nl’ online. Hier kan men meer informatie vinden over de Koöperaasje, haar projecten, haar leden en over ‘lid worden’.