Tweede leven voor textiel

2 november 2012

Tweede leven voor textiel

In Fryslân komen oude kleren, gordijnen en vodden niet meer in de verbrandingsoven terecht. Tenminste, dat is de bedoeling van de campagne Fair Fibers, die maandag 29 oktober van start ging. Een grote groep organisaties die te maken hebben met de inzameling van textiel, wil de Friezen aanzetten hun kleding en ander textiel beter gescheiden aan te bieden. Zij zullen dan zorgen dat het afgedankte textiel een goede bestemming krijgt. Ook oud en versleten textiel is tegenwoordig goed opnieuw te gebruiken.

Gedeputeerde Sietske Poepjes en directeur Hans van der Werf van de Friese Milieu Federatie gooien gebruikt textiel in de container voor het Provinciehuis te Leeuwarden.

Gedeputeerde Sietske Poepjes en directeur Hans van der Werf van de Friese Milieu Federatie gooien gebruikt textiel in de container voor het Provinciehuis te Leeuwarden. (foto: FMF)

‘Stoffig en versleten? Ik lust het allemaal.’ Dit staat op de twee textielcontainers die gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Isabelle Diks maandagochtend onthulden op de stoep van het provinciehuis in Leeuwarden. De tot kunstwerk omgetoverde containers gaan in de komende maanden op reis door de provincie om de boodschap van Fair Fibers overal te vertellen. Eén ging maandagmiddag meteen al op reis en staat nu bij het gemeentehuis van Leeuwarden. Op 14 november staan ze beide voor de deur van de Kanselarij, waar het provinciaal symposium over het verminderen van afval wordt gehouden. Daarna trekken ze de provincie in.

Inzameling van oude kleding en textiel is niet nieuw. Wat wel nieuw is, is dat ook versleten en kapotte spullen in de textielcontainers mogen. Tot nu toe belandden die nog bij het restafval. “Onnodig”, zo zegt projectleider Lucie Gelderblom, “want dankzij nieuwe recyclingmethoden mogen tegenwoordig alle oude afgedankte kleding, tassen en lakens gewoon in de textielcontainer”.

Partners

‘Fair Fibers, stof tot nadenken’ is een initiatief van de Friese Milieu Federatie in samenwerking met andere partijen waaronder de provincie Fryslân, Omrin, Omrin  Estafette, Humana, Reshare, Agentschap NL, de gemeenten Leeuwarden en Smallingerland  en een groeiend aantal andere Friese gemeenten. Met de campagne vragen de samenwerkende partijen ook aandacht voor het (ver)kopen van eerlijke en schone kleding en een duurzamer gebruik van kleding en textiel. Meer informatie over de campagne is te vinden op www.fairfibers.nl.

Voor meer informatie:

Lucie Gelderblom (06-53443078) en Yvette van Dijk (058-2890303)

Beluister de reportages over Fair Fibers van Omrop Fryslân.

http://www.omropfryslan.nl/nijs/klean-net-yn-grize-kontener