Uitnodiging: 29 maart Inspiratie avond Netwerk Duurzame Dorpen ‘Terug naar de toekomst’

18 maart 2016

Uitnodiging: 29 maart Inspiratie avond Netwerk Duurzame Dorpen ‘Terug naar de toekomst’

Graag nodigen wij u uit deel te nemen aan de volgende inspiratiebijeenkomst op dinsdagavond 29 maart 2016 in het Dorpshuis te Raerd (Buorren 30, 9012 DH). Alle gemeenschappen die aan de slag gaan met lokale duurzame energie, lokale zorg, activiteiten op het gebied van kunst en/of voedselproductie zijn uitgenodigd. Vanuit de provinciale themagroepen hebben we een prachtig programma voor u samengesteld.

Terug naar de toekomst; alles lokaal geregeld
We gaan weer terug naar de toekomst! Terug naar een tijd waarin we alles zelf wilden gaan doen, waar het ooit begon met de zuivelcoöperaties hebben we nu dorpscoöperaties. Lokaal gaan enthousiaste initiatiefnemers aan de slag om de regie weer in eigen handen te nemen, van kunst tot zorg en van afval tot energie. Hoe regel je dit in je dorp? Hoe pak je het aan en wat is er allemaal mogelijk? Deze avond zal u inspireren en ondersteunen in de reis naar de nieuwe toekomst!

In de bijlagen treft u het programma en de inhoud van de verschillende workshops. Waaronder ook een workshop over energiebesapring (nergiestrijd voor lokale initiatieven en het postcoderoos project in Heeg). Bekijk ze hier.

We hopen dat jullie allemaal komen en geïnspireerd raken door de interessante thema’s!

Aanmelden
De inspiratiebijeenkomst is gratis toegankelijk.

Echter, in verband met de organisatie, verzoeken wij u zich voor 25 maart te melden. Aanmelden kan door een mail te sturen aan info@netwerkduurzamedorpen.nl  met de naam (van de organisatie) en het aantal deelnemers

De Energiewerkplaats Fryslân (www.energiewerkplaats.frl) ondersteunt lokale energie initiatieven met raad en daad en is een samenwerking tussen de Friese Milieu Federatie, Doarpswurk en  Ús Koöperaasje en wordt mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân