Uitnodiging ‘Agroforestry/Boslandbouw in Fryslân.

Uitnodiging ‘Agroforestry/Boslandbouw in Fryslân

In Noord-Nederland is de agrarische sector op weg naar een natuurinclusieve landbouw. In deze bijeenkomst staan we stil bij een nog relatief onbekende vorm van duurzame landbouw en veeteelt namelijk agroforestry ook wel boslandbouw genoemd.

Is het de moeite waard om boslandbouw te integreren in het eigen boerenbedrijf bijvoorbeeld door fruit- en notenbomen te combineren met het houden van dieren? Ook akkerbouwers kunnen bomen integreren in de eigen bedrijfsvoering. Op de beide akkerbouwbedrijven van de achterneven Jelle Seerp en Gerrit Jukema uit Sexbierum/Oosterbierum verbouwen ze naast aardappelen ook luzerne, wal- en hazelnoten, rabarber en asperges.

Evert Prins Msc., onderzoeker agrobiodiversiteit van het Louis Bolk Instituut, zal je deze avond wegwijs maken in de boslandbouw aan de hand van nationale en internationale voorbeelden. We bespreken kansen en obstakels om agroforestry te integreren in de bedrijfsvoering. En natuurlijk is er alle ruimte voor vragen en gesprek.

De bijeenkomst vindt plaats op het akkerbouwbedrijf van Gerrit Jukema. Klik hier voor een persoonlijke kennismaking:

We zien jou graag woensdag 16 oktober, 19:30 uur bij Maatschap Jukema in Oosterbierum. Aanmelden is noodzakelijk.

Het adres is:

Haerdawei 44, 8854AC te Oosterbierum

Programma:

  • 19:15 uur         Inloop, koffie & thee
  • 19:30 uur         Welkom door Simon Bijlsma, projectleider FMF
  • 19:45 uur         Presentatie ‘Agroforestry: een kansrijk landbouwsysteem?’
  • 20:30 uur         Pauze
  • 20:45 uur         Kennismaking Akkerbouwbedrijf Gerrit Jukema
  • 20:55 uur         Vraag & Antwoord sessie met Evert Prins Msc.
  • 21:40 uur         Afsluiting
  • 21:45 uur         Nagesprek met hapje & drankje
  • 22:00 uur         Einde

Klik hier om u aan te melden.