Uitnodiging bijeenkomst Friese ambitie op het vlak van klimaat en energie

18 juli 2012

Uitnodiging bijeenkomst Friese ambitie op het vlak van klimaat en energie

 

De Friese Milieu Federatie nodigt u van harte uit om op dinsdagavond 25 september de bijeenkomst Friese ambitie op het gebied van Klimaat en Energie in Leeuwarden bij te wonen. Onze hoofdgast op deze avond is prof. Pier Vellinga. Vellinga is een Nederlandse wetenschapper en hoogleraar met nationale en internationale bekendheid als deskundige op het gebied van klimaatverandering.

Nienk Hoepman Uitnodiging bijeenkomst Friese ambitie op het vlak van klimaat en energie

Nienk Hoepman, manager duurzame innovatie van de provincie Fryslân, zal de Friese klimaatambities toelichten.

De Friese Milieu Federatie  wil samen met u en andere betrokkenen de discussie met betrekking tot de toekomstige energievoorziening in Friesland aanzwengelen.

Op welk termijn en op welke wijze kan de energievoorziening in Fryslân duurzaam worden gerealiseerd? Welke maatregelen willen we de komende jaren treffen om klimaatverandering tegen te gaan? Welke bijdrage wil Fryslân leveren aan de nationale klimaat- en energiedoelstellingen? Hoeveel energie kunnen we besparen? Hoeveel windmolens willen we?

Prof. Vellinga Uitnodiging bijeenkomst Friese ambitie op het vlak van klimaat en energie

Prof. Vellinga zal het mondiale en (Noord-)Nederlandse klimaatperspectief schetsen. Nienk Hoepman van de provincie Fryslân licht de Friese ambities op het gebied van klimaat en energie toe. Tenslotte zal Boris Pents van de Natuur en Milieufederatie Groningen het Noordelijke Klimaat Perspectief van de Natuur en Milieufederaties van Groningen en Drenthe toelichten.

Met behulp van energie experts hebben de Natuur en Milieufederaties van Groningen en Drenthe alle noordelijke cijfers op het gebied van CO2-reductie en duurzame energie op een rij gezet. Hun doorrekening laat zien dat de energie- en klimaatdoelstellingen met de huidige beleidsinzet, op het gebied van CO2-reductie en duurzame energie opwekking, niet worden gehaald. In het rapport Noordelijk Klimaat Perspectief (zie bijlage) van de Natuur en Milieufederaties van Groningen en Drenthe staan alle cijfers op een rij en worden ideeën naar voren gebracht om de doelstellingen op het gebied van CO2-reductie en duurzame energie opwekking wel te halen.

U kunt u nu al opgeven voor deze bijeenkomst via info@friesemilieufederatie.nl.
Na de zomervakantie ontvangt u de officiële uitnodiging.