Uitnodiging debatavond 9 mei Wat zeggen én vragen de uitkomsten v/d Friese natuurenquête?

20 april 2017

Uitnodiging debatavond 9 mei Wat zeggen én vragen de uitkomsten v/d Friese natuurenquête?

Uitkomsten Friese natuurenquête | Landschapsbeleving |
Ondernemen in de natuur | Verhouding overheid/burgerinitiatieven

Datum: dinsdag 9 mei
Tijd: 19:30, inloop vanaf 19:00
Locatie: Natuurmuseum Fryslân, Schoenmakersperk 2 Leeuwarden
Toegang: Gratis aanmelden

Afgelopen tijd vulden maar liefst 3200 mensen de Friese natuurenquête in. Een initiatief van de Friese Milieu Federatie en It Fryske Gea, in samenwerking met de Leeuwarder Courant. Wat vinden Friezen van hun leefomgeving? Het antwoord daarop wordt binnenkort bekend en gaat naar de provinciale staten van Fryslân. Die werken momenteel aan een nieuwe natuurvisie en betrekken daarbij ideeën van de bevolking.

Tijdens een debatavond op dinsdag 9 mei wil Kening fan ‘e Greide de uitkomsten van de enquête met jou bespreken; wat zeggen ze, en wat kunnen we ermee? Ook praten we -onder leiding van experts- over natuurbeleving, ondernemen in de natuur en de verhouding tussen overheid en burgerinitiatieven. Er is volop ruimte om ideeën en meningen uit te wisselen.

Programma
19.30 Welkom/cultuur
19.40 Presentatie resultaten natuurenquête + wat kunnen we er mee (Arnoud de Vries, Friese Milieu Federatie)
19.55 Onderzoek naar de beleving van natuur via Greenmapper.org (dr. Frans Sijtsma, Greenmapper)
20.10 Discussie
20.30 Pauze
20.45 Ondernemen in Nationaal Park De Alde Feanen (Jacob Nauta, De Wartenster)
21.00 De verhouding tussen de overheid en burgerinitiatieven (Prof. dr. Albert Koers, Emeritus hoogleraar Rechtsgeleerdheid )
21.15 Discussie
21.30 Culturele afsluiting

21.40 Borrel

kfeg