Uitnodiging Duurzame Dorpenmarkt ‘Takomst foar ús Doarpen’

11 juni 2013

Uitnodiging Duurzame Dorpenmarkt ‘Takomst foar ús Doarpen’

Op vrijdag 21 juni is het zover. It is merke in Raerd. Want er worden niet alleen diverse duurzame, lokale initiatieven gepresenteerd in kraampjes op het dorpsplein, er zijn ook acht workshops, tot in het dorpsbos van Raerd aan toe.

En wij willen graag de officiële aftrap verrichten van de Enerzjy Koöperaasje Fryslân. Samen met u, want dit coöperatieve energiebedrijf is een burgerinitiatief voor het collectief. Het ondersteunt groene energie-opwekking én werkgelegenheid in dorpen en wijken. Fryslân krijt nije enerzjy! Aan dit project willen we graag samen trekken. Misschien wel letterlijk en figuurlijk, maar dat blijft nog een verrassing.

Henk Kroes
Als duurzame dorpenman pur sang zal Henk Kroes, oud-voorzitter van de Vereniging De Friesche Elf Steden, deze middag optreden als ‘marktmeester’. Op de markt is aandacht voor zelf opgewekte energie, voedselproductie dicht bij huis, duurzame dorpshuizen en zorg. Het programma wordt grotendeels ingevuld door Friezen die actief zijn in het Netwerk Duurzame Dorpen. Zo maakt u kennis met koplopers, is er ruimte voor verdieping en raakt u geïnspireerd door ideeën die u kunt gebruiken in eigen dorp.

De acht workshops, met ruim gelegenheid tot vragen stellen, gaan over: De Enerzjy Koöperaasje Fryslân, duurzame dorpshuizen, Shared Green Space, lokale voedselvoorziening en over recycling. Ze worden verzorgd door onder meer Doarpswurk, De Amelander Energie Coöperatie en Fair Fibers.

Aanmelding
Om praktische redenen is aanmelding noodzakelijk. Uw aanmelding met het precieze aantal personen zien wij graag vóór 13 juni per mail aan info@doarpswurk.nl.

Programma:

  • 15.30 uur Inloop
  • 16.00 Opening en lancering Enerzjy Koöperaasje Fryslân
  • 16.30 Toelichting op de workshops 16.45 Aanvang workshopronde 1
  • 17.45 Netwerken en eten
  • 18.45 Aanvang workshopronde 2
  • 19.45 Netwerken, drankje en sluiting

Gedurende het gehele programma (ook tijdens de workshops) kunt u duurzame dorpsbewoners ontmoeten op het ‘Netwerk Duurzame Dorpen-marktplein’

Workshop Doe maar lokaal dan doe je al gek genoeg
Hoe kunnen we als gemeenschap ons eigen voedsel produceren? Spannende voorbeelden van dorpen en wijken die er al mee aan de slag zijn.

Workshop Shared “Grien” Space
Hoe kunnen we als gemeenschap de groene ruimte beter benutten? In deze workshop delen we de kennis van al succesvolle gemeenschappen die u voorgingen.

Workshop Enerzjy Koöperaasje Fryslân
Een groen energiebedrijf voor Friese gemeenschappen! Alle dorpen en wijken kunnen lid worden, alle ingewikkelde zaken regelen we centraal, ook gezamenlijk aan de slag met zonnepanelen, we delen de winst en we maken Fryslân zelfvoorzienend! 

Workshop Duurzame Dorpshuizen
Energiebesparing & Zonnestroom. Momenteel wordt er hard gewerkt aan een nieuwe subsidie-regeling voor Duurzaamheid & Dorpshuizen. Tijdens deze workshop maakt u kennis met deze nieuwe regeling en haar voorwaarden. 

Workshop Zorg in dorpen
Hoe gaan we om met een terugtredende overheid terwijl de vraag naar zorg de komende jaren zal toenemen? Deze workshop pakt de koe bij de horens en we verkennen de mogelijkheden en onmogelijkheden voor zorg in eigen dorp.

Workshop Dorpsmolens
Tijdens deze workshop maakt u kennis met het idee “Dorpsmolen” en haar voordelen, ook kunt u al uw vragen stellen aan een dorpsmolenaar van het eerste uur.

Workshop Fair Fibers
In deze workshop maakt u kennis met activiteiten die u in uw dorp op het gebied van afval kunt uitvoeren, zoals een kledingruilbeurs of het recyclen van kleding.

Workshop: Gezamenlijke aanpak energiebesparing woningen
Energie besparen in woningen is een slimme investering! Het zorgt voor meer wooncomfort en een lagere energierekening. Hoe kunnen we als gemeenschap gezamenlijk hiermee aan de slag? Voorbeelden en ideeën.