Uitnodiging: Een circulair Fryslân? Meld uw gemeente aan en doe mee!

13 november 2017

Uitnodiging: Een circulair Fryslân? Meld uw gemeente aan en doe mee!

Ten bate van de circulaire economie op lokaal niveau gaat de Friese Milieu Federatie samen met Vereniging Circulair Friesland aan de slag om het handelingsperspectief van Friese gemeenten en burgers te vergroten. Wij nodigen u daarom uit om dit traject met ons te doorlopen. Deelname is geheel kosteloos. 

Gemeenten zijn in staat om het MKB, consumenten en lokale initiatieven te enthousiasmeren, faciliteren en ruimte te bieden om aan de slag te gaan met de circulaire economie. Daarnaast hebben gemeenten vanuit hun rol in de inrichting van de openbare ruimte en inkoopbeleid de mogelijkheid om de circulaire economie te stimuleren.

Samen met uw gemeente gaan we heldere en praktische actieplannen opstellen. Op deze manier krijgt u richting in de mogelijkheden om met de circulaire economie aan de slag te gaan. De actieprogramma’s worden uiteraard op basis van lokale behoeften en specialisaties ontwikkeld.

Mogelijke invulling van dergelijke actieplannen kan zijn:

  • In de openbare ruimte kan gedacht worden aan valorisatie in het afval- en groenbeheer en het coördineren van de nieuwbouw- en sloopopgave om hergebruik van sloopafval te stimuleren.
  • Circulaire inkoop gaat meer zitten in gemeentelijk vastgoed, kantoorartikelen en de rol als “launching customer” opnemen.
  • Circulaire programma’s kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op streekproducten, deelplatformen of educatieprogramma’s.

Dit zijn slechts voorbeelden, en de werkelijke invulling zal sterk afhangen van lokale prioriteiten en uitdagingen.

Om dit te realiseren zijn we op zoek naar gemeenten die de komende maand hun ervaringen, uitdagingen en behoeften op het gebied van de circulaire economie met ons willen delen, dit kan telefonisch of per email. Vervolgens organiseren we een bijeenkomst voor Friese gemeenten op 14 december a.s.

  • Datum14 decem
    ber
  • LocatieDe Kanselarij (Turfmarkt 11, 8911 KS Leeuwarden)
  • Tijdstip:12:30 – 14:00 uur (inloop inclusief lunch vanaf 12:00 uur)

Uiteindelijk zullen we met drie geïnteresseerde gemeenten aan de slag gaan om specifieke actieprogramma’s op te zetten en deze in een bondige brochure opleveren.

Interesse? Aanmelden kan via:

Johan Dirk van der Schaafjohandirk.van.der.schaaf@friesemilieufederatie.nl

Merlijn Blokmerlijn.blok@circulairfriesland.frl