Uitnodiging Energiewerkplaats op 9 december

14 november 2013

Uitnodiging Energiewerkplaats op 9 december

De Energiewerkplaats Fryslân houdt op 9 december 2013 in het Dorpshuis te Raerd een bijeenkomst voor dorpen en stadswijken die aan de slag zijn rondom lokale duurzame energie. Hiernaast zijn er dorpen en stadswijken aanwezig die aan de slag zijn met lokale zorg, lokale voedselproductie en hergebruik van grondstoffen.

Het programma is er vooral op gericht om elkaar te ontmoeten, ideeën te delen en geïnspireerd te raken. U bent van harte uitgenodigd.

Bekijk de uitnodiging en het bijbehorende programma: Uitnodiging Energiewerkplaats 9 dec 2013

Deelname is gratis. Aanmelden is noodzakelijk en kan t/m 5 december i.v.m. de vrijwilligers-organisatie van het dorpshuis.

Aanmelden (of vragen) kan eenvoudig via info@netwerkduurzamedorpen.nl