Uitnodiging Green Drinks ‘Lokale energie initiatieven en de rol van gemeenten’

21 november 2016

Uitnodiging Green Drinks ‘Lokale energie initiatieven en de rol van gemeenten’

Fryslân heeft de meeste energie coöperaties van Nederland: ongeveer 50. Daarnaast zijn er nog talrijke lokale energie initiatieven. Dat is prachtig, omdat zij van groot belang zijn voor de noodzakelijke energietransitie. Deze groei van initiatieven leidt er toe dat gemeenten een andere rol krijgen: meer faciliteren in plaats van controleren.  Uit het onderzoek van Tieneke Clevering blijkt dat er een mismatch is tussen het ondersteuningsaanbod vanuit gemeenten en de vraag vanuit lokale energie initiatieven.

Tieneke Clevering presenteert tijdens Green Drinks de resultaten van haar onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van lokale energie initiatieven en de rol van gemeenten. Vooraf wordt door dr. Carina Wiekens van de Hanze Hogeschool Groningen ingegaan op de positie van lokale energie initiatieven in de transitie naar een duurzame energievoorziening. Wethouder Houkje Rijpstra trapt Green Drinks af en gaat in op de visie van gemeenten en met name die van Tytsjerksteradiel.

We sluiten de middag af met een borrel, waarbij er ruimte is om met elkaar van gedachten te wisselen over dit onderwerp.

Programma
15:30    Ontvangst door gastheer Hans van der Werf, directeur van de Friese Milieu Federatie.
16:00     Aftrap door Houkje Rijpstra,Wethouder Duurzaamheid Gemeente Tytsjerksteradiel.
16:10     Presentatie door dr. Carina Wiekens, Hanzehogeschool Groningen, gespecialiseerd                          in gedragsverandering ter bevordering van de energietransitie
16:40     Presentatie onderzoek Tieneke Clevering:
‘Lokale enerzjy inisjatyven, wat moatte wy dêr no mei?’
17:30     Netwerkborrel

Wat:                        Green Drinks, thema: ‘Lokale energie initiatieven en de rol van gemeenten’.
Wanneer:             Donderdag 8 december 2016
Tijd:                        Inloop: 15:30, Aftrap: 16:00, Netwerkborrel: 17:30
Waar:                   
De Kanselarij, Turfmarkt 11, Leeuwarden

Let op! Plaatsen zijn beperkt, u kunt zich nu nog aanmelden via m.antoine@friesemilieufederatie.nl

Green Drinks is een initiatief van initiatief van Noorden Duurzaam en de Friese Milieu Federatie

de-kanselarij-logo

present-promotions

fmf-logo

noorden-duurzaam
coffe-central