Uitnodiging Groene Loper

8 september 2015

Uitnodiging Groene Loper

De combinatie van natuur en wonen smaakt naar meer vinden de Friese natuur- en milieuorganisaties. Daarom hebben zij onder de noemer ‘De Groene Loper’ de ambitie om alle Friese woonkernen te verbinden met de natuur.

Op donderdag 1 oktober rolt wethouder Jack Jongebloed van de gemeente Weststellingwerf, samen met 40 leerlingen van OBS Tuindorp en de Sint Franciscusschool, de Groene Loper uit over het natuurbruggetje dat de wijk met het natuurgebied van It Fryske Gea verbindt.

De Friese natuur- en milieuorganisaties zijn enthousiast over de Lindewijk en roepen deze wijk uit tot de eerste natuurwijk van Fryslân. In 2016 willen de groene organisaties nog in minimaal vier andere woonkernen de Groene Loper uitrollen.

U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!

Praktische informatie en programma

Wanneer: Donderdag 1 oktober 2015
Tijdstip:    12.45 – 14.00 uur
Locatie:    Vlinderpad (Lindewijk) Wolvega
Voor NavigatieStellingenweg 2, Wolvega. Bij de Total-benzinepomp slaat u af richting Grote Vuurvlinder. Volg vanaf hier de parkeer- aanwijzingen.

Programmakinderen in de boom
12.45 uur     Aankomst/parkeren in de Lindewijk
12.50 uur     Fietsen naar natuurbruggetje
13.00 uur     Uitrollen Groene Loper
13.10 uur     Vertrek richting Van der Valk
Wolvega
13.20 uur     Aankomst Van der Valk
Kennismaking met Lindewijk en Groene loper.
In het panel:
* Henk de Vries (It Fryske Gea/FMF)
* Jack Jongebloed (Gemeente Weststellingwerf)
* Tjeerd Delfsma (projectontwikkelaar Lindewijk)

13.50 uur     Afsluiting door Henk de Vries
14.00 uur     Einde officieel programma

 

 

* In verband natte/modderige ondergrond worden laarzen aanbevolen.

 

In verband met de catering graag aanmelden voor 29 september. Dit kan door een email te sturen naar y.van.dijk@friesemilieufederatie.nl o.v.v. Groene Loper Wolvega of te bellen met 058-7600764

 Graag tot 1 oktober!