Uitnodiging: Het Friese Klimaatakkoord

9 oktober 2018

Uitnodiging: Het Friese Klimaatakkoord

De Friese Milieu Federatie en de Leeuwarder Courant nodigen u uit voor de Friese debatmiddag en -avond over het Klimaatakkoord. Tijdens dit programma gaan we graag met u in debat over het klimaatakkoord en de doorrekeningen van het CPB. Wat betekenen deze voor Fryslân? Wat gaat er veranderen en wat gaat dit kosten?

De debatmiddag en -avond is úw kans om uw visie en mening te geven over het Klimaatakkoord. Kortom; welk advies geeft u mee voordat het Klimaatakkoord definitief wordt vastgesteld? Na de debatavond neemt Ed Nijpels, als voorzitter van het Klimaatakkoord, uw advies mee naar Den Haag.

Thema’s die worden behandeld tijdens het programma zijn:

 • Lusten en lasten: het klimaatakkoord brengt lusten en lasten met zich mee. Hoe gaan we daarmee om? En wie betaalt de rekening?
 • Participatie: het klimaatakkoord behoeft veel participatie. Hoe zorgen we ervoor dat de omgeving betrokken is bij inpassing van duurzame opwek?
 • Techniek: voor de realisatie van de klimaatdoelstellingen is veel techniek nodig. Hoe gaat ons landschap er in de toekomst uitzien?
 • Wat kunnen en moeten we doen?: we zullen allemaal inspanningen moeten leveren. Wie doet wat?

Een middag/avond die u dus niet mag missen!

Het adres is:
17 oktober 2018
Sixmastraat 15,
8932 PA Leeuwarden (NDC gebouw)
Er is gratis parkeergelegenheid bij het NDC gebouw beschikbaar.

Middagprogramma

Inhoudelijk debat met de SER over de implicaties en uitvoering van het Klimaatakkoord op bestuurlijk niveau. Ook een introductie over de Friese Regionale Energie Strategie (RES). Het middagprogramma is onder leiding van Gerard van der Veer.

Aan het debat doen mee:

 • Ed Nijpels: voorzitter Klimaatberaad, coördinerend orgaan nationaal Klimaatakkoord
 • Hans van der Werf: Directeur Friese Milieu Federatie
 • Biense Dijkstra: Directeur Dijkstra Draaisma
 • Michiel Schrier: Gedeputeerde Provinciale Staten
 • Herwil van Gelder: Wethouder gemeente Leeuwarden

Programma:

 • 14.45 uur: Inloop
 • 15.15 uur: Start van de middag
 • 15.40 uur: thema’s: Lusten en lasten & Participatie
 • 16.40 uur: Pauze
 • 17.15 uur: thema’s: Techniek & Wat kunnen we zelf doen?
 • 18.15 uur: samenvatting en afsluiting: wat geven we vanuit Fryslân mee aan het Klimaatakkoord?

Na afloop is er kort gelegenheid tot een (netwerk)borrel.

Avondprogramma (vol, geen kaarten meer beschikbaar)

Publieksdebat met de focus op de consequenties van het Klimaatakkoord voor de inwoners van Fryslân. Ook het avondprogramma is onder leiding van Gerard van der Veer.

Aan het debat doen mee:

 • Ed Nijpels: voorzitter Klimaatberaad, coördinerend orgaan nationaal Klimaatakkoord
 • Marga Waanders: Voorzitter Ús Koöperaasje
 • Biense Dijkstra: Directeur Bouwgroep Dijkstra Draisma
 • Michiel Schrier: Gedeputeerde Provinciale Staten
 • Hans van der Werf: Directeur Friese Milieu Federatie

Programma:

 • 19.00 uur: Inloop
 • 19.30 uur: Start van de avond
 • 19.50 uur: thema’s: Lusten en lasten & Participatie
 • 20.50 uur: Pauze
 • 21.00 uur: thema’s: Techniek & Wat kunnen we zelf doen?
 • 22.00 uur: samenvatting en afsluiting: Wat geven we mee vanuit Fryslân aan het Klimaatakkoord?

Let op! Er is maar beperkt plaats. In de middag is er ruimte voor 200 aanmeldingen, in de avond 100. Meldt u dus snel aan!

Klik hier om u aan te melden