Uitnodiging noordelijke bijeenkomst lokale energie initiatieven

4 december 2012

Uitnodiging noordelijke bijeenkomst lokale energie initiatieven

Lokale energie is booming! Het aantal vragen hierover ook… De Natuur en Milieufederaties van Groningen en Drenthe en de Friese Milieu Federatie nodigen u daarom op 13 december uit voor een avondvullende bijeenkomst voor alle lokale energie initiatieven en geïnteresseerden uit het Noorden onder de titel ‘Kennis moet je delen’.

Programma

De avond bestaat uit 3 workshoprondes van 50 minuten per thema. Vanwege organisatie en indeling van de groepen vragen wij u om bij uw deelname (zie onder) aan te geven welke workshops u wilt volgen.

17:30 uur: Inloop en ontvangst met soep en brood, kennismaking

18:30 uur: Welkom en inleiding

18:50 uur – 19:40 uur: Workshopronde 1

•Hoe start je een energie-initiatief?

•Algemene informatie over zonne-energie

•Crowdfunding: een bruikbare manier van financiering?

19:55 uur – 20:45 uur Workshopronde 2

•Mogelijkheden van collectieve zonne-energie

•Ledenwerving: wat werkt wel en wat niet?

•Organisatievormen: coöperatie of toch een stichting?

21:00 uur – 21:50 uur Workshopronde 3

•Saldering, braaf en stout

•Welke onderwerpen kan een initiatief nog meer oppakken?

•Crowdfunding: een bruikbare manier van financiering?

De workshops worden toegelicht aan de hand van ‘Good Practices’, onder andere Groenkerk, Grunneger Power en Wij krijgen kippen. Ook zijn diverse specialisten uitgenodigd waaronder Arnold Strijker van Enermo, Allard Jongsma van de Whise Academy, Edwin Adams van Geldvoorelkaar.nl, Corinna Scharringhausen van ASN Dokkum en Sybrand Frietema de Vries van Entrepreneur in Energy | concept & design.

Wat: ‘Kennis moet je delen’ – bijeenkomst voor lokale duurzame energie-initiatieven

Wanneer: Donderdag 13 december, vanaf 17:30 – 22:30 uur

Locatie: Nieuw Allardsoog, Jarig van der Wielenwei 6, 9243 SH Bakkeveen

(routebeschrijving zie www.nieuw-allardsoog.nl; parkeren kan op P3)

Toegang Gratis

Aanmelden e.broersma@friesemilieufederatie.nl