Uitnodiging talkshow ‘Pionieren voor de nieuwe toekomst’

15 februari 2018

Uitnodiging talkshow ‘Pionieren voor de nieuwe toekomst’

Omgevingswet en Friese praktijken.

Op donderdagmiddag 8 maart gaan we aan de hand van bestaande casussen de mogelijkheden van de Omgevingswet verkennen. Deze wet faciliteert en stimuleert initiatieven van onderop. Ook wil de wet inwoners van Fryslân betrekken bij de inrichting van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet wil dat overheden gaan werken met het principe ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’.

Dat dit geen toekomstmuziek is, blijkt uit de geselecteerde casussen waarmee we de mogelijkheden van deze wet gaan verkennen. We praten met de casushouders en deskundigen over de mogelijkheden die deze aanstaande omgevingswet biedt, over democratische vernieuwing, participatie en initiatieven van onderop. Ook het publiek wordt uitgenodigd om hierover mee te praten, kortom neem je ervaringen mee en lanceer je ideeën over hoe wij als inwoners van Fryslân straks onze leefomgeving gaan vormgeven.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via info@friesemilieufederatie.nl o.v.v. Omgevingswet. Graag tot 8 maart.

Datum: donderdag 8 maart
Tijd:  13:00 tot 17:00 uur
Locatie: Backstage, Ruiterskwartier 41, 8911 BP Leeuwarden

Programma: 

13:00 – 13:30 uur    Inloop met koffie en thee
13:30 – 14:45 uur    Op de bank met Jacco de Boer (Presentator IepenUP)

We praten deze middag met: Cecile Wagstaff van de gemeente Leeuwarden over het omgevingsplan Buitengebied Zuid, Evert Visser over het plan de Peinder Mieden en met Tinka Wuite over de zonneweides bij Ooststellingwerf.

Daarnaast schuiven onze deskundigen aan die op het gebied van energie-initiatieven, participatie en inpassing en behoud van landschap, natuur en water in de fysieke leefomgeving de nodige ervaring hebben, zij zijn: Gerard Adema (FMF), Jaap Koen Bijma (Doarpswurk) en Stieneke van der Wal (Het NoorderErf).

14:45 – 15:00 uur Pauze
15:00 – 16:00 uur Werksessies
16:00 –  16:30 uur Wat neem je mee?