Uitnodiging: Werklandschappen van de toekomst

21 april 2021

Hierbij bent u uitgenodigd om op maandag 17 mei van 10.00-11.15u de digitale bijeenkomst over het programma ‘Werklandschappen van de toekomst: groene, gezonde en klimaatbestendige bedrijventerreinen’ bij te wonen. Via deze link kunt u zich aanmelden en meer informatie lezen.

Werklandschappen van de toekomst: groene, gezonde en klimaatbestendige bedrijventerreinen

De ruim 3.000 bedrijventerreinen in Nederland zijn essentieel voor de werkgelegenheid. Velen zijn echter niet toekomstbestendig: grijze, versteende gebieden met weinig groen en water. Bedrijventerreinen kunnen een stuk duurzamer, gezonder en aantrekkelijker. Om dat voor elkaar te krijgen is een coalitie bestaande uit ministeries, provincies, onderwijsinstellingen en ondernemers bezig met een aanvraag bij het Nationaal Groeifonds. Het programma zal bijdragen aan biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezonde leefomgeving en vestigingsklimaat en er wordt een boost gegeven aan innovatie van de groene sector.

Tijdens de bijeenkomst wordt toegelicht wat het programma inhoudt en hoe gemeenten en bedrijven kunnen aansluiten. We zoeken minimaal 10 combinaties van bedrijventerreinen en gemeenten die mee willen doen. Door deel te nemen maak je gebruik van de kennis, het netwerk en een financiële bijdrage van een nationaal programma, waarmee met een innovatieve en integrale vergroeningsaanpak het bedrijventerrein wordt omgevormd tot werklandschap van de toekomst.

Graag tot ziens op 17 mei!