Uw dorp energieneutraal maken?

9 maart 2015

Uw dorp energieneutraal maken?

ZonnepaneelAfgelopen jaren werkten de Friese Milieu Federatie en Doarpswurk in de Energiewerkplaats samen met dorpen en buurten aan diverse energieprojecten.
Wat begon met gezamenlijke inkoop van zonnepanelen is het bij sommige initiatiefgroepen
doorontwikkeld tot bijvoorbeeld een lokaal energiebedrijf. Een aantal dorpen en buurten
spreken zelfs de ambitie uit om helemaal zelfvoorzienend te worden. Een ambitie die niet
binnen een jaar gerealiseerd is maar waarin we dit jaar wel stevige stappen kunnen
zetten.
De Friese Milieu Federatie en Doarpswurk blijven alle dorpen & buurten bijstaan met raad en daad maar besteden in 2015 bijzondere aandacht aan deze kleine groep koplopers. Samen met deze kleine groep dorpen werken we aan inspirerende voorbeelden in onze eigen provincie.

Ons aanbod
Zijn jullie dé pioniers van Fryslân op het gebeid van duurzame energie?
Dit is ons aanbod voor 2015:

  • * Een inspirerende excursie naar een (bijna) zelfvoorzienend dorp (bijvoorbeeld in Duitsland).
  • * Onderzoek naar mogelijkheden in de directe omgeving (Per dorp / buurt).
  • * Procesondersteuning van professionals.
  • * Inzet van deskundigen met specifieke kennis van techniek en/of methoden.
  • * Ontwikkelen van een business cases.
  • * Kennisuitwisseling met andere pioniers uit Fryslân (community of practice).

Aanmelden
Meldt uw dorp aan op onze website van Doarpswurk door hier te klikken.
Let op! Er zijn maar een beperkt aantal plekken beschikbaar daarom gelden er enkele selectiecriteria:

  1. (1) Een stevig kader met een heldere visie van de initiatiefgroep.
  2. (2) Reeds succesvolle projecten afgerond / lopend.
  3. (3) Veel draagvlak in dorp of buurt.
  4. (4) Voldoende bestuurlijk draagvlak/ passend bij het beleid van de gemeente.

Voldoet uw dorp of buurt/wijk aan de bovengenoemde criteria ? Geef u dan op.

We organiseren op woensdag 25 maart van 19:30 tot 21:00 uur een
informatiebijeenkomst voor de dorpen en buurten die zich hebben opgegeven.

Locatie: Kantoor Doarpswurk, Buorren 28, 9012 DH Raerd.

Voor meer informatie stuurt u een email met daarin uw contactgegevens en uw vragen naar: energiewerkplaats@netwerkduurzamedorpen.nl

We nemen dan contact met u op.