Vacature opleidingsplaatsen BBL – Friesland

12 april 2018

Vacature opleidingsplaatsen BBL – Friesland

Opleidingsplaatsen BBL – Friesland

It Fryske Gea (het Friese Landschap, onderdeel van de 12 Landschappen) biedt jaarlijks aan 4
leerlingen een opleidingsplaats. Het gaat om leerlingen die een MBO opleiding op het gebied van
Bos- en Natuurbeheer (of vergelijkbaar) volgen. In ieder district is ruimte voor één BBL-leerling.
Omdat de meeste BBL-trajecten meerdere jaren in beslag nemen, wordt het aantal beschikbare
opleidingsplaatsen ieder jaar opnieuw vastgesteld. Voor komend schooljaar 2018/2019 is It Fryske Gea op zoek naar:

 • 1 BBL-leerling Bos- & Natuurbeheer (of vergelijkbaar) op MBO niveau 3, standplaats Katlijk
 • 1 BBL-leerling Bos- & Natuurbeheer (of vergelijkbaar) op MBO niveau 3 of 4, standplaats Earnewald

DE DISTRICTEN
It Fryske Gea is opgedeeld in vier districten. Ieder district heeft zijn eigen specifieke natuurlijke
kenmerken en charmes. Hieronder een korte toelichting op de districten waar een BBLopleidingsplaats beschikbaar is.

 • Súd – standplaats Katlijk
  District Súd is een gevarieerd gebied met bos, heide, kruidenrijke graslanden,
  laagveenmoerassen en waterpartijen en heeft totaal een oppervlakte van 3000 ha. De
  standplaats ligt midden in het Ketlikerskar, dat gekenmerkt wordt door bos, heide en
  beekdallandschap. Andere terreinen die ook onder het district vallen zijn: it Mandefjild bij
  Bakkeveen, de Schaopedobbe te Elsloo, Delleboersterheide en Diaconievene te Oldeberkoop, de Lendevallei rondom Wolvega en het Easterskar te Rotstergaast.
 • Midden – standplaats Earnewâld
  District Midden is een waterrijk gebied. Het Nationaal Park De Alde Feanen is daar een onderdeel van. Dit unieke natuurgebied is een laagveengebied van 2280 ha en bestaat uit een zeer afwisselend landschap met onder andere meren, rietlanden en moerasbossen. Voor een groot deel van de werkzaamheden vindt het vervoer plaats over het water omdat er geen mogelijkheid is om deze plekken met de auto/tractoren en machines te bereiken.

WIE ZOEKEN WE?
Profiel leerlingen MBO niveau 3 of 4

 • Praktische instelling
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Actieve leerhouding
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Interesse voor natuur(beheer)
 • Het bezit van een rijbewijs BT is een pré
 • Voor de vacature in district Midden is het bezit van een klein vaarbewijs een pre of bereid zijn dit te halen
 • Bij voorkeur in bezit van certificaten voor bosmaaier, kettingzaag, etc.

WAT HEEFT IT FRYSKE GEA TE BIEDEN?

 • Opleidingsplaats in een gevarieerd natuurgebied
 •  Begeleiding door professionals met veel kennis en ervaring
 • Informele werksfeer
 • Werkkleding in bruikleen
 • Tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar met de mogelijkheid tot verlenging van een jaar gedurende de opleiding
 • 4 werkdagen per week waarvoor je het minimumloon ontvangt. De hoogte is afhankelijk van je leeftijd. Meer informatie vind je op: www.rijksoverheid.nl
 • Een eventueel 2e leer-werkjaar bij It Fryske Gea ontvang je een salaris gebaseerd op schaal 2
 • 20 verlofdagen en 16 adv-dagen per jaar
 • Reiskosten vergoeding van € 0,19 per km met een maximum van € 11,40 per dag.
 • De mogelijkheid om te solliciteren op interne vacatures mochten die zich voordoen

WAT MOET JE DOEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR EEN OPLEIDINGSPLAATS?
Stuur jouw cv op samen met een motivatiebrief waarin je uitlegt waarom jij graag als leerling aan de slag wil bij It Fryske Gea. Geef in de brief aan welke standplaats jouw voorkeur heeft. De cv en
motivatiebrief kun je mailen naar: sollicitatie@itfryskegea.nl o.v.v. BBL 2018/2019. Je reactie moet uiterlijk 22 april binnen zijn.

HOE GAAT HET VERDER?
De brieven en cv’s worden getoetst aan het profiel zoals hierboven genoemd. Daarnaast wordt
gekeken naar de motivatie, eventuele activiteiten van de leerling die aansluiten bij het werkveld en de reisafstand tussen de woonplaats van de leerling en de standplaats van voorkeur.
Op basis hiervan wordt eind april/begin mei een aantal leerlingen uitgenodigd voor een
sollicitatiegesprek in het district. De leerlingen die niet worden uitgenodigd ontvangen hier van een bericht. Voor district Midden zullen de sollicitatiegesprekken plaatsvinden op dinsdag 8 mei en voor district Sûd op woensdag 16 mei. Uit de genodigden wordt vervolgens een keuze gemaakt. Met deze persoon wordt een gesprek gepland om de leer-werkovereenkomst te tekenen en andere formaliteiten af te handelen.