Vacature Voorzitter Stichting Friese Milieu Federatie

Vacature Voorzitter Stichting Friese Milieu Federatie

<- Terug naar alle vacatures 

De FMF werkt met hart en ziel aan een duurzaam Fryslân waarin een vitale natuur, een gezond milieu en een robuust landschap centraal staan. Samen met onze 40 aangesloten organisaties slaan we bruggen tussen overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers.

De FMF inspireert mensen, bedrijven en overheden in de transitie naar een duurzame samenleving  en treedt op als aanjager en verbinder. De FMF zoekt daarbij kansen, creëert handelings­perspectieven voor burgers, bedrijven en overheden en stimuleert de uitvoering. Met daarbij altijd het oog op de bal; duurzame impact creëren. Beweging, met positieve effecten op klimaat, biodiversiteit en landschap.

Op deze terreinen staat Fryslân enorme uitdagingen te wachten. Natuur en milieu staan zeer onder druk. Er liggen grote maatschappelijke opgaven: klimaatverandering, het veenweidedossier, de stikstofproblematiek, de energietransitie, de landbouwtransitie, herstel van biodiversiteit, verkleining van de ecologische voetafdruk enz.

De komende jaren ligt de focus op het uitbouwen van strategische allianties met maatschappelijke organisaties en overheden, het versterken van de brede maatschappelijke duurzaamheidsbeweging en het realiseren van impact.

In verband met de afloop van de bestuursperiode van de huidige voorzitter zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter. We zoeken een betrokken en bevlogen bestuurder die zijn of haar schouders wil zetten onder het realiseren van een nog duurzamer Fryslân.

De werkorganisatie FMF is gevestigd in Leeuwarden en bestaat uit een compact, ervaren en enthousiast team.

Functie
Als voorzitter van het bestuur

 • zit je bestuurs- en raad van toezichtvergaderingen voor en bepaal je samen met de directeur de agenda;
 • zorg je voor een goede taakverdeling binnen het bestuur, de raad van toezicht en de uitvoering daarvan;
 • zorg je voor binding en samenhang in het bestuur;
 • ben je mede inspiratiebron voor het beleid en de verdere ontwikkeling van de organisatie;
 • vertegenwoordig je het bestuur naar buiten;
 • stuur je aan op verdere ontwikkeling van de FMF.

Profiel

De voorzitter is:

 • betrokken bij natuur, landschap en milieu en/of duurzame ontwikkeling in de provincie Fryslân in het algemeen en de missie en het werk van de FMF in het bijzonder.
 • een gezaghebbend figuur, die in Fryslân aanzien heeft en beschikt over een breed netwerk.
 • iemand die goed kan luisteren en invoelingsvermogen heeft, goed kan voorzitten, initiatief neemt en indien nodig knopen kan doorhakken.
 • als bestuurder aanspreekpunt voor leden en lidorganisaties. In de externe profilering opereert de voorzitter complementair aan de directeur. De voorzitter vervangt de directeur in bijzondere gevallen.
 • klankbord voor de directeur, denkt mee en stuurt eventueel bij.
 • gedreven en heeft een duidelijke visie op het werkveld van het bestuur zelf en de raakvlakken met de werkorganisatie en raad van toezicht.

Beschikbaarheid: De nieuwe voorzitter zal worden gevraagd beschikbaar te zijn vanaf begin 2022. De functie is onbezoldigd.

Voor meer informatie:

Hans van der Werf, directeur
Telefoonnummer: 06-83488188
E-mailadres: h.vander.werf@fmf.frl

Ook kunt u voor vragen contact opnemen met onze vice-voorzitter:

Eelke Nutma, vice-voorzitter, via: 06 145 144 34