Valuta voor Veen in de praktijk

20 december 2017

Valuta voor Veen in de praktijk

De provincie Fryslân ondersteunt het initiatief van de Friese Milieu Federatie om Valuta voor Veen in de praktijk te beproeven. Valuta voor Veen is een model om agrariërs te compenseren die hun waterpeilen verhogen en hiermee de CO2 uitstoot verminderen. Gedeputeerde Sietske Poepjes: “Hoe hoger de peilen, hoe groter de kans dat de boer schade ondervindt. Om de combinatie van hogere waterpeilen en een rendabele landbouw mogelijk te maken, wordt gezocht naar mogelijkheden om de inkomstenderving van de landbouw op te vangen.” De provincie steunt het initiatief met bijna € 150.000,-. Het initiatief van de Friese Milieu Federatie wordt opgepakt samen met de agrarische gebiedscollectieven de Noardlike Fryske Wâlden en It Lege Midden en Projecten LTO Noord.

Met de groeiende maatschappelijke aandacht voor het tegengaan van klimaatverandering, neemt ook de belangstelling voor vermindering van de CO2-uitstoot uit veen toe. Verhoging van het waterpeil, zoals beoogd met de Feangreidefisy van de provincie Fryslân, houdt het veen natter en vermindert de veenoxidatie en daarmee de CO2-emissie. Valuta voor Veen is een nieuw model waarmee de inkomstenderving van agrariërs kan worden gecompenseerd. Directeur Hans van der Werf van De Friese Milieu Federatie: “Deze vermindering van CO2 uitstoot kan worden verkocht in de vorm van CO2-certificaten aan bedrijven, overheden en burgers die op vrijwillige basis hun CO2 uitstoot willen compenseren”. Dit compensatiemodel wordt nu nader uitgewerkt en in de praktijk getest.

Interesse voor CO2 certificaten
De Friese Milieu Federatie verkende eerder voor ‘Valuta voor Veen’. Daaruit bleek interesse van bedrijven, burgers en overheden om CO2 certificaten te kopen. Als een testcase wil men nu een eerste deal sluiten met minstens één bedrijf dat wil compenseren en één of meerdere agrariërs die met hogere peilen willen gaan werken. Om vervolgens een jaar lang te testen hoe de afspraken in de praktijk uitpakken. Bedrijven en overheden die CO2 certificaten willen aanschaffen en agrariërs die aan de praktijkproef willen meedoen, kunnen contact opnemen met de Friese Milieu Federatie.