Valuta voor Veen: kans voor het veenweidegebied

14 september 2017

Valuta voor Veen: kans voor het veenweidegebied

De Noardlike Fryske Walden en de Friese Milieu Federatie werken samen aan een verkenning naar nieuwe verdiensten voor veenweidegebieden door het op vrijwillige basis verminderen van de CO2 uitstoot. Deze verkenning heet Valuta voor Veen.

Wat is er aan de hand?  In de tijd dat veen gevormd werd, waren de veengebieden grote sponzen die CO2 en water opnamen. Nu het veen wordt ontwaterd, zorgt de zuurstof ervoor dat het veen wordt afgebroken (geoxideerd). Hierdoor komt CO2 vrij. Van de totale uitstoot in de Nederlandse  veenweidegebieden neemt Fryslân 35 procent voor zijn rekening. Als dit Friese aandeel gecompenseerd zou moeten worden door windmolens dan zijn hiervoor 170 windmolens van 5 MW nodig.

De provincie Fryslân zet met haar klimaatbeleid in op een reductie van CO2– emissie van 20 procent van de totale uitstoot in 2020. Verkeer, huishoudens en bedrijven in de provincie stoten jaarlijks in totaal zo’n 3,5 miljoen ton CO2 uit. De CO2-emissie uit het veenweidegebied zit hier niet bij in. Het belang van veen om de opwarming van de aarde te verminderen is substantieel en het wordt steeds duidelijker dat veengebieden een rol  spelen in de oplossing van het broeikaseffect.

CO2 uitstoot halt toe roepen
En wat kunnen we hier nu mee? Het idee achter Valuta voor Veen is om de CO2 uitstoot vanuit het veen een halt toe te roepen (of zelfs vast te leggen) door het waterpeil op vrijwillige basis te verhogen. De kosten die dat voor boeren met zich meebrengt, worden vergoed door per ton uitgespaarde COeen vrijwillige bijdrage te vragen aan burgers, bedrijven en overheden. Burgers die een vliegreis maken, kunnen nu al hun CO2 compenseren door bomen aan te laten planten in bijvoorbeeld Zuid-Amerika. Met Valuta voor Veen moet het mogelijk worden dat Friezen dat in hun eigen provincie kunnen doen. Daarnaast zijn er nog legio mogelijkheden waarop burgers, bedrijven en overheden hun CO2 uitstoot kunnen compenseren door geld te steken in het behoud van het veenweidegebied. Deze vorm van vrijwillige CO2 compensatie werkt al in Duitsland en in Engeland. In Nederland worden er al proeven mee gedaan in Zeeland, Den Haag en in Utrecht.

Het project Valuta voor Veen bestaat uit een literatuurstudie, metingen en proeven in het veld, een marktverkenning, een aanzet voor het opzetten van een Friese koolstofbank en het overdragen van de verworven inzichten. In het afgelopen voorjaar is het project gestart. De verwachting is dat het project in het najaar van 2017 wordt opgeleverd.

Voor meer informatie: Arnoud de Vries (a.de.vries@friesemilieufederatie.nl/06-86868846).

 

Lees hier de literatuurstudie Valuta voor Veen, Verkenning voor het Fryske veenweidegebied.