Van Dam wil teruggang weidevogels aanpakken

18 december 2015

Van Dam wil teruggang weidevogels aanpakken

Er komt een plan van aanpak weidevogels dat samen met onder andere de provincies, agrarische collectieven en natuurorganisaties wordt opgesteld. Een landelijk dekkend netwerk van 40 collectieven van boeren gaat een belangrijke rol spelen in dit plan. Die collectieven vormen de kern van het nieuwe stelsel voor agrarisch natuurbeheer, dat vanaf 1 januari 2016 van start gaat. Om de collectieven te ondersteunen met de ontwikkeling en overdracht van kennis stelt Van Dam samen met provincie Friesland ruim 200.000 euro beschikbaar voor een lectoraat over de weidevogels in aan de Hogeschool Van Hall Larenstein. Drie accenten die in het Plan van Aanpak gelegd worden zijn:

  • Effectiviteit van het huidige beheer vergroten
  • Inzet op boeren van morgen
  • Systeeminnovatie zoeken

Staatssecretaris Van Dam: ‘Het typische Nederlandse landschap met koeien in de wei en grutto’s, tureluurs en kievieten erboven is prachtig mooi en we moeten er alles aan doen om dat zo te houden. Samen met boeren en natuurbeschermers wil ik aan de slag om de afname van weidevogels en de achteruitgang van de natuur een halt toe te roepen.’ Dit schrijft staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken maandag 30 november 2015 in een brief aan de Tweede Kamer.

Bron: Rijksoverheid

weidevogels