Van landschapspijn naar natuurinclusieve landbouw?

5 oktober 2018

Van landschapspijn naar natuurinclusieve landbouw?

Het probleem was al langer bekend, maar werd met de introductie van de term ‘landschapspijn’ nog eens extra onder de aandacht gebracht. Het Nederlandse cultuurlandschap wordt sluipenderwijs kaler en armer. De insectenstand neemt af, de bodemvruchtbaarheid wordt minder, weidevogels verdwijnen uit de weilanden en landschapselementen worden kleiner of verdwijnen. Al jaren praten we er over, maar wat gaan we er aan doen? Sinds enkele jaren is de term natuurinclusieve landbouw in opkomst als een antwoord op de treurige ontwikkelingen.
De Friese Milieu Federatie is hierbij nauw betrokken.

Kan natuurinclusieve landbouw de genoemde trends gaan keren ? En wat moet er veranderen om te zorgen dat boeren in grote getale hun bedrijfsvoering ook natuurinclusief gaan maken? Hans van der Werf (FMF)(zie foto), Anne van Doorn (WUR), Evelien Verbij (BoerenNatuur) en Leen Janmaat (Louis Bolk Instituut) geven hun visie: lees  hier het volledige artikel Van LANDSCHAPSPIJN naar natuurinclusieve landbouw? uit Landwerk september 2018