Veel nieuwe initiatieven voor gaswinning in Fryslân

15 januari 2019

Veel nieuwe initiatieven voor gaswinning in Fryslân

Bron: Tsjingas, 2018

Er zijn in Fryslân veel nieuwe initiatieven voor gaswinning. Dit blijkt uit de brochure van Tsjingas die in december 2018 is gepubliceerd. 

Terwijl de Groninger gasvelden langzaam dichtgaan lijken de problemen in de andere gasvelden groter te worden.

Zo zijn er op tien locaties in Fryslân nieuwe gasboringen aangekondigd. Dit zijn gasboringen op de locaties Nij Beets, Ternaard, Nieuwehorne, Nijelamer, Bantega, Terschelling, Schiermonnikoog, Top en Twel, Woudsend (2x) en Follega.

Op negen locaties is aangekondigd meer gas te gaan winnen in Fryslân. Dit is op de locaties Langezwaag, Opeinde, Warfstermolen, Vinkega, Harkema, Blije, Earnewâld, Blesdijke en De Blesse.

De FMF is van mening dat anno 2019 nog nieuwe plannen maken voor de winning van fossiele brandstoffen geen recht doet aan de maatschappelijke en politieke wens om snel over te stappen naar duurzame energie. Nieuwe projecten voor aardgaswinning zijn naar onze mening onverenigbaar met de verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid ten aanzien van de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs.

Meer informatie vindt u in de brochure van Tsjingas. Klik hier om deze te downloaden.

Volg Tsjingas op de social media om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.