Veiligheid vissen en jonge vogels verbeterd

4 december 2014

Veiligheid vissen en jonge vogels verbeterd

Logo - Wetterskip & Provincie FryslanWetterskip Fryslân en de provincie zetten zich samen in om de veiligheid van trekkende vissen en jonge vogels te verbeteren. Hiervoor worden maatregelen genomen op Ameland en Terschelling.

Voor de vissen komen er bij voorbeeld  in- en uitlaatvoorzieningen in de dijk. Extra nagezuiverd afvalwater wordt hierbij als lokstroom gebruikt. Bijkomend voordeel is dat er door de extra zuivering minder vervuild water op zee wordt geloosd.

Voor de vogels worden over de basaltblokken passeerstroken en voorzieningen in de veeroosters aangelegd waardoor ze op die plekken niet meer zo snel klem komen te zitten.

De effecten van de maatregelen worden goed gevolgd en geëvalueerd. Zo kunnen de aanpassingen als ze succesvol zijn ook elders worden ingezet. De totale kosten bedragen bijna € 2,7 miljoen. De provincie stelt € 134.832,- beschikbaar.