Verbazing over hervatting werkzaamheden aan zonnepark Oosterwolde

Verbazing over hervatting werkzaamheden aan zonnepark Oosterwolde

De FMF is verbaasd over de hervatting van de werkzaamheden aan het zonnepark bij Oosterwolde. 19 december jl. heeft de Rechtbank Noord-Nederland de FMF in het gelijk gesteld. De bouw van het zonnepark moest per direct stil worden gelegd. Desondanks constateert de FMF dat er op dit moment weer werkzaamheden worden verricht aan het zonnepark.

In de uitspraak van de rechter op 19 december werd er aangegeven dat het een feit is dat de aanleg van het zonnepark onherstelbare schade kan toebrengen aan natuur en landschap. Daarnaast oordeelde de rechtbank dat de verkeerde procedure is gevolgd. Ook is zij van mening dat er twijfel is of het bestreden besluit stand houdt bij de beroepszaak omdat er een betere afweging gemaakt moet worden inzake natuur en landschap. Daarom werd er besloten tot directe stillegging van de bouw van het zonnepark. Desondanks worden er weer werkzaamheden verricht. Zo zijn er medewerkers aanwezig en wordt er gereden met voertuigen die zonnepanelen vervoeren. De FMF vindt het – gezien de uitspraak van de rechter – verbazingwekkend dat deze werkzaamheden weer zijn hervat en beraadt zich op eventuele vervolgstappen.

Gelegenheidsplanologie
De FMF steunt de transitie naar duurzame energie volledig. Hierbij is een zorgvuldige afweging waar zonneparken moeten verrijzen zeer belangrijk. Door een zorgvuldige afweging en door de omgeving mee te laten profiteren, wordt er een versnelling van de energietransitie gecreëerd. Het gevolgde proces voor het zonnepark Oosterwolde ondermijnt juist deze benodigde versnelling.

Het beoogde zonnepark is met 51 hectare (77 voetbalvelden) het grootste park in Fryslân tot nu toe. De FMF is van mening dat de belangen voor het landschap, cultuurhistorie en de bewoners nauwelijks zijn meegenomen in de locatiebepaling voor het zonnepark. De enige reden voor de huidige locatiekeuze is dat twee partijen elkaar tegenkomen: een ontwikkelaar op zoek naar grond en een grondeigenaar die grond beschikbaar wil stellen voor zonne-energie. Arnoud de Vries van de FMF: “Er is hier sprake van gelegenheidsplanologie”.