Verstoring van roofvogels rondom Joure

5 juni 2012

Verstoring van roofvogels rondom Joure

Wederom is er in Fryslân sprake van roofvogelvervolging, nu in de buurt van Joure. De Friese Milieu Federatie neemt hier, net als vele andere groene organisatie in Fryslân, scherp afstand van. Zij vindt roofvogelvervolging verwerpelijk. Dit draagt op geen enkele wijze bij aan de bescherming van de natuur aan Fryslân. De FMF is bezig om afspraken te maken met de groene organisaties en de milieupolitie om de handhaving in natuurgebieden te verbeteren en daardoor de pakkans van de roofvogelvervolgers te vergroten.

Nu volgt het politiebericht over de roofvogelvervolging in de buurt van Joure:

Afgelopen vrijdag haalde de politie een dode buizerd uit een boom bij de Zwettepoel nabij Joure. Het vrouwtje is vermoedelijk al een paar weken geleden overleden door het eten van vergiftigd aas.

Ze lag op de rand van het nest met haar vleugels gespreid. Bovenop haar lag nog een veldmuis die door het mannetje was aangevoerd terwijl ze al dood was. Waarschijnlijk heeft het mannetje ook het fatale aas aan het vrouwtje, die de eieren uitbroedde, gevoerd. Dat het mannetje kennelijk goed voor het vrouwtje heeft gezorgd bleek uit het aantal half aangevreten woelratten die zich nog in het nest bevonden. De eieren waren inmiddels al aangepikt en leeg gegeten door kraaien. Ondanks dat het vrouwtje al een paar weken geleden is overleden en de eieren leeg op de grond lagen, is het mannetje nog steeds in de buurt en alarmeert hij bij onraad.

Ook op veel andere plekken rondom Joure zijn buizerdnesten vernield, bijvoorbeeld met lange stokken. In één geval werd de nestboom omgezaagd en werden met een geïmproviseerde ladder de jongen uit het nest gehaald. In totaal zijn er in de omgeving van Joure dit jaar al 5 nesten van de buizerd vernield.

De havik lijkt dit lot vooralsnog bespaard te blijven. Iedere dag haalt hij een jonge roek op uit de kolonie in het park Heremastate om aan zijn kroost te voeren. Kortgeleden is door een vogelaar zelfs gezien dat een zeearend de kolonie indook en er met een jong vandoor ging.
Op dit moment zijn er in totaal 43 gevallen van roofvogelvervolging in Fryslân bij de politie gemeld, waarvan 21 buizerds door het eten van vergiftigd aas. De politie is voornemens om volgend jaar rondom Joure verscherpt toezicht te houden, dit onder andere door camerabewaking bij nesten van roofvogels.

Verstoring van roofvogels rondom Joure

 

 

 

 

 

 

 

bron: Politie Fryslân