Verzet tegen gaswinning Schiermonnikoog groeit

13 juni 2016

Verzet tegen gaswinning Schiermonnikoog groeit

schiermonnikoog

Het besluit van Minister Kamp om proefboringen voor gaswinning bij Schiermonnikoog toe te staan stuit overal op fel protest. Na Ameland en Terschelling is nu het volgende waddeneiland in zicht als boorlocatie. Het hele waddengebied is uniek, de Waddenzee is erkend als UNESCO Werelderfgoed. Als we willen dat het waddengebied alle klimaatveranderingen overleeft, moeten we juist stoppen met fossiele brandstoffen uit de grond halen. Boortorens in dit gebied, het kan echt niet meer. De bewoners van Schiermonnikoog hebben een petitie gestart om de proefboringen bij Schiermonnikoog tegen te houden. De teller staat inmiddels op meer dan 12.000 handtekeningen. Verklaar je ook solidair met Schiermonnikoog. Teken de petitie en help deze verder verspreiden!

Ondertussen komt ook de Tweede Kamer in beweging. GroenLinks verdenkt minister Kamp van kwade opzet. “Ongelofelijk, eerst moest de Kamer al ingrijpen bij boringen bij Terschelling. En nu gaan we weer naar het volgende eiland”, zei Kamerlid Liesbeth van Tongeren daarover. Er was ruime steun voor een debat met minister Kamp. Mogelijk wordt dit debat gecombineerd met een gesprek over de nieuwe Mijnbouwwet. Van Tongeren heeft aangekondigd sowieso een motie over Schiermonnikoog in te dienen.

Een al eerder ingediende motie van PvdA-Kamerlid Lutz Jacobi werd deze week aangenomen. Hierin verzoekt Jacobi de regering om in overleg met stakeholders kritisch te kijken naar het hand-aan-de-kraanprincipe. Werkt de methode wel goed genoeg om schade te voorkomen? De Waddenvereniging en de Friese Milieu Federatie zien veel in haar voorstel om samen met stakeholders te komen tot verbetering.