Vismigratiedag met leuke en leerzame activiteiten

19 mei 2014

Vismigratiedag met leuke en leerzame activiteiten

Zaterdag 24 mei: vishevel Roptazijl open voor publiek en excursie naar vistrap

Zaterdag 24 mei 2014 is het wereld vismigratiedag. Met over de hele wereld activiteiten over het trekkende leven van de vis. Wetterskip Fryslân stelt op deze dag van 13.00 tot 17.00 uur de vishevel en gemaal Roptazijl open voor publiek en er is om 15.30 uur een wandelexcursie naar de vistrap in natuurgebied De Meulereed bij
Oldeberkoop. Een dag vol leuke en leerzame activiteiten (gratis toegankelijk) voor het hele gezin.

Demonstratie vismonitoring van glasaal en stekelbaars bij vishevel Roptazijl
Demonstratie vismonitoring van glasaal en stekelbaars bij vishevel Roptazijl

Tijdens de open dag vishevel en gemaal Roptazijl geven Wetterskip Fryslân en SportvisserijFryslân aan jong en oud uitleg over de reis van vissen van zout naar zoet water, hun paaien leefomgeving, de werking van de vishevel en het gemaal. Er staat een aquarium met zoetwatervissen en de film ‘Ik wol inkeld mar swimme’ over de vismigratie in Fryslân wordt gedraaid. Er zijn doorlopend rondleidingen waarbij bezoekers glasaal en stekelbaars in levende lijve kunnen bewonderen. Kinderen leven zich uit bij het kinderkunstproject ‘De
reis van de vis’ van beeldend kunstenaar Hilda Klaassen en er is voor hen een leuke attentie.

Excursie vistrap De Meulereed
Een wandeling voor jong en oud met een gids van Wetterskip Fryslân naar de vistrap in de beek de Tjonger bij Oldeberkoop/Oudehorne. In het herstelde open beekdallandschap De Meulereed bereiken vissen, zoals de snoek, zeelt en kleine modderkruipers, nu de boezemwateren van Fryslân (en omgekeerd). De aanleg van de vistrap en natuurvriendelijke oevers en het herstel van twee oorspronkelijke meanders van de Tjonger leidden tot een waar visparadijs in Zuidoost-Fryslân.

Ruim baan voor vissen
Wetterskip Fryslân doet in het kader van ‘Ruim baan voor vissen’ mee aan de wereld vismigratiedag. Ruim baan voor vissen is een samenwerkingsproject van de vier noordelijke waterschappen -Wetterskip Fryslân, Hollands Noorderkwartier, Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s- om zoveel mogelijk barrières voor vissen langs de Waddenzeekust op te heffen. Op World Fish Migration Day 2014 zijn er wereldwijd op 250 locaties activiteiten over vismigratie. Er wordt aandacht gevraagd voor de problemen en oplossingen rond het thema vismigratie.
Op www.wetterskipfryslan.nl/vismigratiedag staat meer informatie over de Vismigratiedag van Wetterskip Fryslân op zaterdag 24 mei.