Visstand in Friese wateren in beweging

31 maart 2016

Visstand in Friese wateren in beweging

De visstand in de Friese wateren is aan het veranderen. Dat zou kunnen betekenen dat de biologische beoordeling gunstiger uitvalt. Dit is de belangrijkste uitkomst van het onderzoek naar de visstand dat Wetterskip Fryslân in de nazomer van 2o15 uitvoerde.

De uitkomsten komen dichterbij de doelen van Wetterskip Fryslân, dat inzet op een verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Zie voor meer informatie hier: Resultaten visonderzoek bekend