Vliegende start Kening fan é Greide in 2013

7 januari 2013

Vliegende start Kening fan é Greide in 2013

Het (burger)initiatief Kening fan ‘e Greide beleeft een vliegende start in 2013. Het programma voor het komende halfjaar staat in de steigers. Zo wordt op 12 februari gestart met de eerste van een reeks collegetours. Wereld Natuurfonds-directeur Johan van de Gronden en de bekende Britse academicus Jonathan Loh gaan daarbij in gesprek met studenten en ’s avonds is er in Natuurmuseum Fryslân een publieke bijeenkomst met dezelfde sprekers voor belangstellenden. Een week later is al de aftrap voor een burgerjury, waarvoor iedereen zich kan aanmelden.

De komende tijd krijgt het formeren van een burgerjury de nodige aandacht in het project dat Friese burgers wil mobiliseren om mee te praten en te denken over de toekomst van een duurzame landbouw versus het unieke weidevogellandschap.

In de eerste fase staan vragen centraal als:

  • In wat voor cultuurlandschap willen wij én onze (klein)kinderen wonen?
  • Wat doet de verandering van weidelandschap en weidevogels ons?
  • Hoe ontwikkelen we een duurzame landbouw waarin ook de weidevogel zich thuis voelt?

Burgers praten mee

Kortom; hoe belangrijk vinden wij het dat het weidevogellandschap met haar kenmerkende biotoop behouden blijft en zich kan ontwikkelen naast een duurzame en economisch rendabele landbouw. En wat hebben wij daar voor over? Een twaalfkoppige burgerjury brengt het in kaart. De leden worden geselecteerd uit deelnemers aan zogenaamde streeksessies. Hiervan vinden er in eerste instantie zes plaats in Fryslân, te plannen o.a. in Oudega, Ameland, Jorwert, Kollum, Gorredijk en Bolsward.

De streeksessies monden uit in het formeren van een burgerjury die eind april in gesprek gaat met betrokken wetenschappers, kunstenaars, politici, studenten en vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties. De eindconclusies worden vastgelegd in een burgermanifest. In landen als België, Ierland en bijvoorbeeld Oeganda is deze aanpak inmiddels een beproefd concept.

Collegetour + debatavond

In het voorjaar wordt tevens een collegetour georganiseerd in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein. De eerste sessie wordt georganiseerd op dinsdag 12 februari 2013 met sprekers Johan van der Gronden en Jonathan Loh. Op 12 maart 2013 is Louise Fresco de gastspreker en begin 2013 worden meer namen bekendgemaakt.

Zij gaan in het Natuurmuseum Fryslân te Leeuwarden, dat het komende jaar de pleisterplaats is voor Kening fan ’e Greide, in gesprek met studenten. ’s Avonds is er een openbare lezing en debatavond met dezelfde sprekers. Daarnaast wordt er bij iedere bijeenkomst gekeken naar een passende culturele activiteit. Op de eerste bijeenkomst speelt Soli Brass bijvoorbeeld een speciaal voor de gelegenheid gearrangeerd stuk van componist Sytze Pruiksma.

Pak grutto melk

Kening fan ‘e Greide mag zich verheugen in positieve reacties en veel belangstelling uit de hele provincie en ook daarbuiten. Zowel van organisaties, politici als geïnteresseerd publiek. Na lancering van de Facebook-pagina deze zomer, gaat eind januari ook de website online. Op beide media wordt het programma nader bekendgemaakt.

Nog voor de Kerst, op vrijdag 21 december, ontvingen gedeputeerde Johannes Kramer en alle leden van de Provinciale Commissie Landelijk Gebied (PCLG) uit handen van Hans van der Werf, mede-initiatiefnemer en directeur Friese Milieu Federatie, de verpakking van een literpak ‘Gruttomelk’, als symbool voor een gezond samengaan van duurzame landbouw en vogelrijke weidelandschappen.

Over Kening fan ‘e Greide

Kening fan ‘e Greide is een (burger)initiatief dat aandacht vraagt voor de toekomst van het weidevogellandschap. En al het leven, wonen en werken daarin en omheen. De bedreigde grutto, Koning van het Weiland, staat symbool voor dit burgerinitiatief.

Gedeputeerde Johannes Kramer krijgt eerste pak Gruttomelk uit handen van Hans van der Werf, directeur Friese Milieu Federatie 7 jan 2013

Gedeputeerde Johannes Kramer krijgt eerste pak Gruttomelk uit handen van Hans van der Werf, directeur Friese Milieu Federatie