Vogelwoonwijk Hounspolder in gevaar!

6 juli 2021

Vogelwoonwijk Hounspolder in gevaar!

De Hounspolder is een prachtig oud poldertje, vlakbij — eigenlijk nog in — Leeuwarden, waar het ritselst van de weidevogels. Onder andere de grutto, kievit, tureluur en de scholekster wonen in deze levendige vogelwoonwijk. Op 7 juli beslist de Leeuwarder gemeenteraad of de nieuwbouwplannen van De Hem ongewijzigd doorgaan. Als dat gebeurt bouwt Leeuwarden een nieuwe wijk stijf tegen het weidevogelparadijs Hounspolder aan, waardoor de weidevogels weg zullen blijven. 

Daarom roepen we massaal raadsleden van de gemeente Leeuwarden op om de Hounspolder als weidevogelparadijs te redden. Het zou eeuwig zonde zijn om een nieuwe wijk te bouwen die de bewoners van de Hounspolder definitief zal verjagen.

Er zijn vele redenen om de Hounspolder te redden, waaronder:

  • Het is een heel mooi en zeer goed weidevogelgebied, qua dichtheid van nesten onder de besten in Nederland, dat door vrijwilligers met veel toewijding wordt beheerd. De huidige beheerder is de kleinzoon en zoon van boeren die er voorheen boerden en zorgden voor de weidevogels.
  • De populatie van weidevogels, vooral van de grutto, gaat erg snel achteruit in Nederland.
  • Deskundigen stelden een rapport op waar staat wat nodig is om de weidevogels te behouden: o.a. 300 meter afstand is noodzakelijk. Leeuwarden wil zich daar niet aan houden, en stelt dat een bufferzone van ongeveer 60 meter genoeg moet zijn.

Wat kun jij doen?

  • Mail de raadsleden: wil jij ook dat de bewoners van de Hounspolder in alle rust kunnen wonen? Mail dan de raadsleden van de Gemeente Leeuwarden! Dit kan via raadsleden@leeuwarden.nl. Je kunt de volgende voorbeeldmail gebruiken:“Morgenavond is het voornemen dat jullie een besluit nemen over woningbouw pal aan de rand van een bijzonder weidevogelgebied de Hounspolder. Gebieden als deze zijn zeer belangrijk om de weidevogelstand niet nog sneller achteruit te laten gaan. Al eerder liet een in opdracht van de gemeente opgesteld onderzoeksrapport van A&W zien dat dit weidevogelgebied hierdoor verloren gaat. Ik vraag je dan ook met klem om de beslissing morgenavond uit te stellen en te zoeken naar mogelijkheden om de weidevogels in de Hounspolder wel een goede toekomst te bieden en tegelijkertijd woningen te kunnen bouwen.”
  • Sluit je aan bij de actie: Je kunt ook bij ons aansluiten op woensdag 7 juli om 16.00 uur op de stoep van het Provinciehuis aan de Tweebaksmarkt, daar vergadert de Leeuwarder Raad over het bouwplan. De Klimaatcoalitie staat bij vier grote nesten en geven tot 19.30 uur flyers aan de binnenkomende raadsleden.