Volgende bijeenkomst Netwerk Duurzame Dorpen 27 januari 2014

7 januari 2014

Volgende bijeenkomst Netwerk Duurzame Dorpen 27 januari 2014

Na het grote succes van de bijeenkomst op 9 december (130 initiatiefnemers uit 45 dorpen) staat het vervolg op de agenda: Maandag 27 januari 2014 in Raerd

Inspiratiebijeenkomst Netwerk Duurzame Dorpen i.s.m. onze provinciale themagroepen:
Energiewerkplaats Fryslân – Zorglokaal – Voedselwerkplaats – Afval & Hergebruik

Graag nodigen wij u uit deel te nemen aan de volgende inspiratiebijeenkomst op maandagavond 27 januari 
2014 in het Dorpshuis te Raerd (Buorren 30, 9012 DH). Alle gemeenschappen die aan de slag zijn met lokale
duurzame energie, lokale zorg, voedselproductie en hergebruik/afval zijn uitgenodigd. Vanuit de provinciale
themagroepen hebben we een prachtig programma voor u samengesteld. We starten met een kort gezamenlijk
deel, daarna gaan de werkgroepen lokale zorg, voedselproductie en hergebruik/afval uiteen in diverse
themagroepen. Voor alle themagroepen rondom Duurzame Energie (Energiewerkplaats Fryslân) is het
hoofdthema “Energieakkoord” als verdieping op de inleiding van Green Spread.
De themagroepen worden ondersteund door een of meerdere procesbegeleiders. Het doel van de gesprekken
is enerzijds gericht op het onderling uitwisselen van informatie, inspiratie en het stellen van vragen, anderzijds
is het gericht op het aanzetten tot actie uw eigen gemeenschap.

Zie hier de uitnodiging voor het hele programma:

Zie voor meer informatie ook: http://www.doarpswurk.nl/