Symposium Bestrijdingsmiddelen in het milieu

19 december 2017

Samenwerken aan schoon water

Datum: Vrijdagmiddag 16 februari 2018, 13:15 – 16:30 uur
Locatie: Provinciehuis Drenthe

In het Drentse grond- en oppervlaktewater komen regelmatig te hoge concentraties bestrijdingsmiddelen voor. Bronnen zijn de intensieve land- en tuinbouw maar ook het stedelijk gebied.  Bestrijdingsmiddelen vormen een risico voor mens en natuur. Bovendien heeft Nederland zich onder meer verplicht om uiterlijk in 2027 de waterkwaliteit op orde te hebben.

Nederland heeft de mondiale duurzaamheidsdoelen (SDG) van de Verenigde Naties ondertekend en zich daarmee verplicht om voor 2030 relevante doelen te realiseren. Het gaat daarbij onder meer om de volgende doelen:

  • beschermen en herstellen van water gerelateerde ecosystemen;
  • duurzame consumptie en productie, waarbij de economische groei en de milieudegradatie ontkoppeld worden.

In dit kader organiseren wij samen met Women Engage for a Common Future (WECF) het symposium Bestrijdingsmiddelen in het milieu – Samenwerken aan schoon water. Tijdens het symposium informeren wij u over het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in het Drentse water. Doel is vooral om met elkaar in gesprek te gaan over hoe we gezamenlijk kunnen werken aan het terugdringen van het bestrijdingsmiddelengebruik en de verbetering van de waterkwaliteit. En vooral: welke rol kan een ieder, provincie, waterschap, waterleidingbedrijf, boer én burger, daarbij spelen?

U kunt zich niet meer aanmelden voor het symposium.

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij Judith van den Berg van de Natuur en Milieufederatie Drenthe (j.vd.berg@nmfdrenthe.nl).


Programma

13.00 uur Ontvangst met koffie en thee

13.15 uur  Opening door dagvoorzitter Sascha Gabizon, directeur WECF

Welkom door gedeputeerde Cees Bijl
Bestrijdingsmiddelen in het Drentse oppervlaktewater, Margriet Samwel-Mantingh (WECF)

Catastrofale gevolgen van bestrijdingsmiddelen voor insecten, Dr. Ir. Henk Tennekes (consultant toxicoloog)
Maken wij ons terecht zorgen over gebruik van bestrijdingsmiddelen?, Prof. Dr. Martin van den Berg (Universiteit Utrecht)
Aanpak provincie Drenthe, Wim van Oosterom (Provincie Drenthe)

14.45 uur    Pauze

LTO Ambitie plantgezondheid 2030, Annemarie Breukers (LTO Nederland)
Naar een verantwoorde gewasbescherming, Jelmer Buijs (landbouwkundig adviseur)

Paneldiscussie met o.a. Dirk Jan Beuling (vakgroep akkerbouw LTO Nederland), André Hoogedijk (KAVB),  Riksta Zwart (Waterbedrijf Groningen) en Rodina Fournell (Bollenboos)

16.30 uur     Afsluiting, napraten met een drankje en een hapje