Voorjaarsvakantie in het Natuurmuseum Fryslân: De Grote Grutto Race

3 februari 2014

Voorjaarsvakantie in het Natuurmuseum Fryslân: De Grote Grutto Race

De voorjaarsvakantie in het Natuurmuseum Fryslân draait dit jaar om de trek van de grutto. En niet alleen de grutto gaat trekken, ook bezoekers maken de reis van Afrika naar Nederland hetzij als fietser hetzij als grutto. In een levend ganzenbordspel, voor deze gelegenheid omgetoverd tot gruttospel, trekken mens en vogel met elkaar op van het Zuiden naar het Noorden. Wie arriveert als eerste in de sappige Friese weilanden?

GRutto race cartoonIn de winter zie je in Nederland geen grutto’s. Die bivakkeren in de koude maanden in Afrika, waar ze volop voedsel kunnen vinden in rijstpercelen. Pas in het voorjaar hoor je weer de bekende grutto-roep in de weilanden. Na een lange trektocht strijkt de vogel in de Friese weilanden neer om een nest te bouwen, eieren te leggen en uit te broeden en kuikens groot te brengen.
Over de trekroute van Afrika naar Nederland is nog niet veel bekend. Daarom worden er ook dit jaar weer grutto’s van een zender voorzien, waarmee ze te volgen zijn op hun reis terug naar Fryslân. De eerste grutto’s verlaten Afrika al half december. Steeds meer grutto’s volgen in de maand erna hun voorbeeld. De vogels leven vaak in grote groepen van vele duizenden vogels. In Spanje en Portugal wordt een tussenstop gemaakt omdat hier veel voedsel is te vinden, nodig om weer op krachten te komen en het laatste stuk naar Nederland te vliegen.

In de Grote Grutto Race reizen bezoekers met de grutto mee, van Senegal via de Sahara en Marokko naar Spanje. En dan nog het laatste stuk via Frankrijk en België naar Nederland. Bezoekers spelen samen het spel, de een als fietser, de ander als grutto. Tijdens de route komen beide onderweg tegenslagen en meevallers tegen die van invloed zijn op de reis. Maar een tegenslag voor de mens kan een voordeel zijn voor de grutto en andersom. Zo betekent een zwerm muggen voor de mens vooral veel hinder, terwijl het voor de grutto juist een meevaller is: lekker eten en extra energie. Het zal dan ook spannend worden wie de eindstreep als eerste bereikt.

Er zijn verschillende opdrachten in het gruttospel. Regelmatig moeten fietser en grutto van het parcours af om de stand van een van de deelnemende organisaties te bezoeken. Bij Natuurmonumenten gaan ze zaadbommetjes maken en bij de Bond van Friese Vogelwachten moet de juiste vogel bij het juiste ei gezocht worden. Ook Kening fan ‘e Greide, It Fryske Gea, Landschapsbeheer Friesland, Staatsbosbeheer, de Friese Milieu Federatie, de Vogelbescherming Nederland, Skriezekrite Idzega, Boerengilde en LTO Noord werken mee aan de Grote Grutto Race.

Vier keer per dag is er een grutto-quiz te spelen en er is een uitgebreid programma met workshops. Zo zijn er lezingen over verschillende grutto-onderwerpen en is er een speciaal gruttoconcert onder leiding van Sytze Pruiksma. In een Natuurmelk proeverij kunnen kinderen gruttomelk drinken en Ysbrand Galama gaat ze leren hoe je deze vogel precies kunt tekenen. Het exacte programma is te vinden op de website van het Natuurmuseum, www.natuurmuseumfryslan.nl

De Grote Grutto Race is een initiatief in het kader van Kening fan ‘Greide, een groots meerjarenplan rond de weidevogels van Fryslân. De Voorjaarsvakantie staat weer in het teken van ‘Help pake en beppe de vakantie door’. Kinderen krijgen deze periode gratis entree ‘op vertoon van pake of beppe’. De activiteiten vinden plaats van 15 februari t/m 2 maart 2014. Tijdens deze periode is het museum dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur, dus extra vroeg en ook op de maandagen.

Lees hier de volledige uitnodiging: grutto-uitnodiging