Vuilwaterboot de meren op voor schoner vaar- en zwemwater

26 mei 2015

Vuilwaterboot de meren op voor schoner vaar- en zwemwater

Vanaf het pinksterweekend kunnen watersporters in Fryslân de Vuilwaterboot weer tegenkomen. Deze markante boot vaart door het Friese merengebied om toiletwater van plezierboten in te zamelen en zo een bijdrage te leveren aan schoner zwemwater. De service van de Vuilwaterboot is gratis, als onderdeel van de Schoonwatercampagne ‘Gewoon schoon, lekker fri(e)s’. Verschillende partijen op het gebied van recreatie, milieu en watersport werken hierin samen om het vaar- en zwemwater van Fryslân schoon te houden.

Wat doet die boot?
De Vuilwaterboot vaart in de zomermaanden iedere De Vuilwaterbootdonderdag tot en met zondag door het Friese merengebied als promotieboot van de campagne. Watersporters kunnen bij de boot informatie krijgen over hoe zij het vaar- en zwemwater schoon kunnen houden. Bijvoorbeeld door toiletwater niet overboord te gooien, maar op te vangen en in te leveren bij een vuilwaterinnamestation. Niet in de buurt van een dergelijk station? Geen nood: de Vuilwaterboot heeft een installatie aan boord om vuilwatertanks van plezierboten ter plekke leeg te zuigen.

Schoonwaterkaart
De bemanning van de boot deelt voorlichtingsmateriaal en compacte schoonwaterkaarten uit. Hierop staan meer dan honderd vuilwaterinnamepunten in Fryslân. Ook geeft zij Blauwe Vaantjes (onderdeel van www.blauwevlag.nl) aan watersporters die de ‘gouden gedragsregels op milieugebied’ ondertekenen. Voor kinderen heeft de boot prentenboeken en kleurplaten aan boord.

Vind de boot via de app
De exacte locatie van de Vuilwaterboot is continu zichtbaar in de app van De Marrekrite. Is de boot niet in de buurt, dan is ook de locatie van het dichtstbijzijnde vuilwaterinnamestation in de app te vinden. De app van De Marrekrite is beschikbaar voor Android en voor iOS.

Meer informatie over de Schoonwatercampagne en de Vuilwaterboot is te lezen op www.vuilwatervangjeop.nl

De Schoonwatercampagne is een initiatief van Recreatieschap De Marrekrite, Wetterskip Fryslân, het Watersportverbond regio Noord, de Friese Milieu Federatie en Het Friese Merenproject van provincie Fryslân. Zij willen het belang van schoon water benadrukken en het gebruik van vuilwaterinnamesystemen promoten.