Vuilwaterboot weer actief op Friese wateren

3 juni 2016

Vuilwaterboot weer actief op Friese wateren

logo provinsje fryslan

logo wetterskip

logo marrekrite

logo watersport verbond

logo fmf

 

 

Vanaf vrijdag 12 mei kunnen watersporters in Fryslân hun toiletwater weer kwijt bij de Vuilwaterboot. Net als voorgaande seizoenen vaart deze boot door het Friese merengebied om toiletwater van plezierboten in te zamelen. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan schoner zwemwater. De service van de Vuilwaterboot is gratis en onderdeel van de Schoonwatercampagne ‘Gewoon schoon, lekker fri(e)s’. Verschillende partijen op het gebied van recreatie, milieu en watersport werken hierin samen om het vaar- en zwemwater van Fryslân schoon te houden.

De schippers van de boot zamelen niet alleen vuilwater in, ze verstrekken ook informatie over schoon en veilig vaar- en zwemwater. Zo wijzen ze watersporters erop dat ze hun vuilwater kunnen opvangen en afgeven bij een van de 110 vuilwaterinnamestations in Fryslân. Ook delen ze kaarten uit waar deze stations op staan.

Nieuwe zuiveringsinstallatie op Vuilwaterboot
De voorgaande jaren was de inzet van de Vuilwaterboot al erg succesvol. Om de diensten nog beter te maken, installeert Afmitech uit Joure binnenkort een zuiveringsinstallatie op de boot. Met behulp van deze installatie wordt het vuilwater direct en ter plekke gereinigd.

Vind de boot via de app
De Vuilwaterboot vaart tot het einde van het vaarseizoen, van donderdag t/m zondag van 9.00 tot 18.00 uur. De exacte locatie van de Vuilwaterboot is continu zichtbaar in de app van De Marrekrite. In diezelfde app is ook het dichtstbijzijnde vuilwaterinnamestation te vinden. De app van De Marrekrite is beschikbaar voor Android en voor iOS.

Meer informatie over de Schoonwatercampagne en de Vuilwaterboot is te lezen op www.vuilwatervangjeop.nl

vuilwaterboot