Waarschuwingsborden voor overstekende otters bij Nationaal Park De Alde Feanen

7 januari 2015

Waarschuwingsborden voor overstekende otters bij Nationaal Park De Alde Feanen

Directeur drs. Henk de Vries van It Fryske Gea en de heer K.D.E. Bolhuis, bestuurslid van de stichting Ynnatura, onthulden de borden.
Directeur drs. Henk de Vries van It Fryske Gea en de heer K.D.E. Bolhuis, bestuurslid van de stichting Ynnatura, onthulden de borden.

Op dinsdag 6 januari heeft It Fryske Gea waarschuwingsborden voor de otter bij haar natuurgebied de Jan Durkspolder bij Oudega geplaatst. Directeur drs. Henk de Vries van It Fryske Gea en de heer K.D.E. Bolhuis, bestuurslid van de stichting Ynnatura, onthulden op deze dag de borden bij de risicovolle otter oversteekplaats over de Headammen. De borden hebben als doel weggebruikers te waarschuwen voor overstekende otters en bij hen voorbaat vaart te laten minderen.

Sinds 2002 is de otter weer terug in Nederland. Het gaat goed met het dier: de totale populatie in ons land wordt momenteel op meer dan 100 dieren geschat, waarvan een groot deel in Fryslân leeft. Helaas worden veel otters verkeersslachtoffer. Op heel veel plaatsen kunnen dieren zoals de otter nog niet veilig de weg passeren.

Bij de Jan Durkspolder is recent een risicovolle plaats voor otters om over te steken ontdekt. It Fryske Gea wil dergelijke knelpunten in overleg met diverse partijen graag duurzaam oplossen, bijvoorbeeld door het aanbrengen van een raster of het plaatsen van een droge duiker onder de weg door.

Daar waar een dergelijke structurele oplossing nog niet verwezenlijkt kan worden, is een tijdelijke noodoplossing gewenst in de vorm van bijvoorbeeld waarschuwingsborden.
Door eerst deze borden te plaatsen worden weggebruikers gewaarschuwd dat daar otters over kunnen steken, wat weer een stuk bewustwording creëert.
Dankzij een bijdrage van de stichting Ynnatura, waarin ruim veertig bedrijven zijn verenigd, kan It Fryske Gea tien van deze borden – inclusief palen en bevestigingsmateriaal – aanschaffen.

De eerste waarschuwingsborden zullen worden geplaatst door dhr. K.D.E. Bolhuis, bestuurslid van stichting Ynnatura, en drs. Henk de Vries, directeur van It Fryske Gea, bij de risicovolle otter-oversteekplaats over de Headammen, ter hoogte van het natuurgebied de Jan Durkspolder in Nationaal Park De Alde Feanen.
De gemeente Smallingerland heeft dit initiatief goedgekeurd. Op termijn wil It Fryske Gea met de gemeente en andere belanghebbende partijen bekijken of hier een structurele oplossing haalbaar is.

It Fryske Gea hoopt met deze actie wederom een voorbeeld te geven om de otter in Nederland te redden en roept wegbeheerders en andere belanghebbenden op ook hun verantwoordelijkheid te nemen en aan de slag te gaan met het oplossen van knelpunten.