Waterschoon wint Waterinnovatieprijs 2012

29 november 2012

Waterschoon wint Waterinnovatieprijs 2012

Wetterskip Fryslân, Woningstichting de Wieren, DeSaH bv, Gemeente Súdwest-Fryslân en STOWA zijn blij en trots dat hun duurzame sanitatieproject Waterschoon is verkozen als winnaar van de Waterinnovatieprijs 2012. De partijen werken nauw samen in het pilotproject Waterschoon in de wijk Noorderhoek in Sneek.

“We waren al enorm vereerd dat de Prins van Oranje de opening van dit project heeft verricht in november vorig jaar. Het winnen van deze prijs is daarmee nog een extra kroon op het werk van alle deelnemende partijen”, aldus Wietze de Haan dagelijks bestuurslid van Wetterskip Fryslân namens de samenwerkende partijen.

Juryoordeel

Tijdens de feestelijke prijsuitreiking benoemde juryvoorzitter prof. dr. Jacqueline Cramer, hoogleraar Duurzaam Innoveren van de Universiteit Utrecht en directeur Utrechts Sustainability Institute, Waterschoon tot winnaar in de categorie ‘Overheid’.

Volgens de jury is het project een geweldige vernieuwing voor bouwend Nederland, een innovatief, integraal en kleinschalig concept met een grote duurzaamheidswaarde. Energieopwekking, hergebruik van reststoffen en waterzuivering komen hier samen. Waterschoon heeft zich in de praktijk bewezen en is een voorbeeldfunctie voor andere nieuwbouwwijken. Het verdient een compliment dat de partijen voor een geheel ander concept hebben durven kiezen, waarmee er in Nederland een showcase is ontstaan. Daarnaast is Waterschoon een prachtig exportartikel.

Waterinnovatieprijs

De Unie van Waterschappen heeft dit jaar voor het eerst een landelijke prijs uitgereikt voor innovatieve projecten die toepasbaar zijn binnen de taken van de waterschappen. Dit alles onder het motto: ‘Zorg voor droge voeten, schoon en voldoende water’. De Waterinnovatieprijs is een podium voor innovatieve waterprojecten.

Waterschoon

In Sneek is met de herstructurering van de woonwijk Noorderhoek ingezet op innovatieve en duurzame technologie door toepassing van het innovatieve sanitatiesysteem. Zijne koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje stelde in 2011 het systeem officieel in gebruik.

In de wijk worden ruim 200 woningen aangesloten op het nieuwe sanitatiesysteem. Het organische afval in de woningen wordt via een keukenvermaler ingezameld en samen met het toiletwater (zwartwater) afgevoerd door middel van een vacuümsysteem. Het huishoudelijke afvalwater (grijswater) wordt apart afgevoerd. Een lokale zuiveringsinstallatie midden in de wijk maakt deze reststromen los van elkaar schoon. Hier wordt, behalve het zuiveren van water, energie geproduceerd in de vorm van biogas en warmte teruggewonnen uit reststromen. De vrijgekomen energie wordt vervolgens gebruikt voor het verwarmen van de woningen.

Waterschoon is het eerste succesvolle sanitatieproject in de wereld dat werkt met behulp van bronscheiding en dat op deze schaal is gerealiseerd.