Webinar Energielandschappen

Energielandschappen: Hoe gaat duurzame energie samen met natuur en landschap?

In het kader van de transitie naar duurzame energie wordt op verschillende plekken in Fryslân gewerkt aan energieopwekking, waaronder zonnevelden. Deze vorm van energieopwekking kan een behoorlijke impact hebben op de Friese natuur en het landschap. Steeds meer zien we initiatieven waar duurzame energieopwekking onderdeel wordt van een meer integrale, natuurinclusieve benadering. Er is sprake van meervoudig gebruik waar omwonenden, natuur en landschap van kan profiteren. In Fryslân komt deze discussie op gang, mede vanwege een beperking van de provincie Fryslân op de aanleg van nieuwe zonnevelden in het buitengebied. De FMF ziet kansen om de transitie naar een duurzame energievoorziening te versnellen dit in combinatie met het herstel van de biodiversiteit en het Friese landschap. Tijdens het webinar wordt ingegaan op concrete voorbeelden zoals die van het Klaverblad Noordoost bij Heerenveen waar bedrijventerrein, een zonnepark en natuurinclusieve landbouw in een integraal ontwerp samengaan.

Tijdens het webinar gaan vier sprekers hun visie en ideeën presenteren. Er wordt ingegaan op het project Energietuinen van de Natuur en Milieufederaties, de impact op biodiversiteit van zonnevelden en tot slot op landschappelijke ontwerpen in het kader van de Friese Energie waaier.

Sprekers:

  • Pim Kupers: Landschapsarchitect, H+N+S landschapsarchitecten
  • Alex Schotman: Onderzoeker Wageningen Environmental Research
  • Christiaan Visser: Stedenbouwkundige Gemeente Heerenveen

Gespreksleider: Gerard Adema: FMF, thematrekker Friese Klimaataanpak