Webinar Erfsessie: Een natuurinclusieve melkveehouderij, lit sjen dat it kin!

18 november 2021

Webinar Erfsessie: Een natuurinclusieve melkveehouderij, lit sjen dat it kin!

Klik hier om naar het webinar te gaan

Zodra u op het de knop klikt, zult u een scherm met een afbeelding en een formulier zien. Om 10:00 uur gaan we los en kunt u de beelden bekijken. Het formulier is bedoeld om vragen te stellen. Let wel: we doen ons uiterste best om alle vragen te beantwoorden, dit kunnen we echter niet garanderen. Tot dan!

In Fryslân wordt door boeren, ketenpartijen en de omgeving al hard gewerkt aan een duurzame en natuurinclusieve landbouw: een landbouw die grondgebonden en circulair is, bijdraagt aan herstel van biodiversiteit, maatschappelijk draagvlak heeft en duurzaam economisch renderend. De ambitie en eerste voorbeelden zijn er. Maar hoe realiseren we dit op veel meer boerenerven in Fryslân, op zo’n manier dat het ecologisch bijdraagt maar ook economisch haalbaar is? Daarover zullen Klaas Fokkinga, Pieter van der Valk en Peter de Ruyter spreken. Naast dat er een fysieke bijeenkomst is, kun je de sprekers ook online volgen in een webinar. Tijdens het webinar is er ook ruimte voor vragen.

Nieuwe kansen
De natuur levert allerlei diensten aan de mens. Soms heel zichtbaar, zoals de productie van voedsel en hout. Vaak ook minder zichtbaar, zoals koolstofvastlegging, de zuivering van oppervlaktewater door een rietmoeras en de bestrijding van plagen in de landbouw met natuurlijke vijanden. Dit noemen we ecosysteemdiensten. In Nederland is in de afgelopen 20 jaar de vraag naar veel ecosysteemdiensten sneller toegenomen dan het aanbod. Natuurinclusieve landbouw is een vorm van duurzame landbouw waarbij rekening wordt gehouden met natuur, milieu en landschap. Naast primaire producten levert dit ook andere producten en diensten (ecosysteemdiensten) op. Er ontstaan dus nieuwe kansen. Kansen die durf en creativiteit vergen maar ook perspectief voor de lange termijn bieden.

Sprekers:
Klaas Fokkinga – Gedeputeerde Landbouw Provinsje Fryslân
‘Ambitie duurzame, natuurinclusieve landbouw in Fryslân biedt perspectief voor boeren’

Peter de Ruyter – Landschapsarchitect
‘Toekomstperspectief Natuerlik Fryslân en de kansen voor landbouw’

Pieter van der Valk – Programmamanager circulariteit Wageningen Livestock Research/melkveehouder
‘De kansen voor de melkveehouderij m.b.t. overgangsgebieden en nutriëntenkringloop’

Datum: Vrijdag 26 november
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Vimeo

Kijkt u ook mee met de webinar? Meld u zich dan kosteloos aan! Van tevoren krijgt u dan een herinnering van het webinar met de bijbehorende link.

Aanmelden