Webinar op 11 nov. over Grond als instrument voor natuurinclusieve landbouw

Webinar op 11 nov as. over Grond als instrument voor natuurinclusieve landbouw

Grond: Hét instrument voor landbouw in balans met de natuur.

Steeds meer boeren in Fryslân zijn bezig met natuurinclusieve landbouw (NIL) of zijn daarin geïnteresseerd. NIL vergt vaak extensiever gebruik van grond of op een andere wijze met grond omgaan zoals bijv. andere beweidingsvormen. Daarbij komt dat grond duur is en niet altijd beschikbaar.

Oplossingen
We zien nieuwe (samenwerkings)modellen opkomen die oplossingen bieden: nieuwe pachtconstructies met natuurorganisaties en fondsen, afwaarderingsmechanismen, grondcoöperaties. Boeren moeten echter zelf hun eigen keuze maken, afhankelijk van hun eigen lokale situatie.

Webinar

Dit komt allemaal aan bod tijdens het webinar dat Living Lab Fryslân en de FMF op 11 november van 13.30-15.00 organiseren. We maken inzichtelijk welke keuzes boeren kunnen maken, wat eventuele barrières zijn (financieel en juridisch) en illustreren dit met concrete voorbeelden.

Sprekers:

  • Krijn Poppe – Bedrijfseconoom in Agri & Foodsector
  • Jelle de Boer – Adviseur natuurinclusieve landbouw bij Staatsbosbeheer en projectleider voor projecten op het gebied van grondbeheer
  • Harmen van der Bij – Melkveehouder in Aldeboarn

Melkveehouder Harmen van der Bij vertelt: “Als weidevogelboer is grond de basis van mijn boerenbestaan. De afgelopen jaren hebben we daar bewust andere keuzes in onze bedrijfsvoering voor gemaakt. Dat heeft inmiddels geleid tot succesvolle resultaten, zowel voor de weidevogels als financieel.”

Meer info & aanmelding over dit webinar vindt u op:

Aanmelden

Artikel: ‘Boer is grondeigenaar, niet perse melkveehouder’