Webinar: Stinkend zaakje of bruin goud?

29 april 2022

Webinar Mest: Stinkend zaakje of bruin goud?

Bekijk hier het Digitaal Webinar:

Landelijk en in Fryslân wordt gewerkt aan Kringlooplandbouw! Als we het over deze transitie hebben dan komt het onderwerp mest vaak voorbij.

Wat is de rol van mest in Kringlooplandouw? Is mest een kans of een probleem? Is mest een stinkend zaakje of bruin goud?

In dit webinar belicht practor Kringlooplandbouw Ruud Hendriks van Aeres MBO dit onderwerp van alle kanten. Wat is waarde van mest? Wat is kunstmest, organische mest, rûge dong, drijfmest, mensenpoep en compost? Hoe passen deze mestsoorten wel of niet in Kringlooplandbouw. Zetten we mest efficiënt in? Is er een tekort of een overschot?

Over Ruud Hendriks: de afgelopen 30 jaar heeft Ruud als docent bodemvruchtbaarheid en in de laatste 2 jaren als practor Kringlooplandbouw vele generaties studenten afgeleverd. Daarnaast verzorgt hij lezingen en studiebijeenkomsten met boeren en tuinders. In de winter binnen of online over bodem en kringloop, in de zomer buiten in het veld aan de hand van profielkuil analyse.

Praat ook mee!

Tijdens de uitzending is het mogelijk jouw vraag te sturen! Een selectie wordt tijdens de uitzending behandeld.

Klik hier om te kijken

  • Waar: Youtube & Facebook
  • Datum: woensdag 18 mei
  • Tijd: 12.00 – 13.15 uur
  • Kosten: kosteloos

Gespreksleider: Monique Plantinga, programmamanager Duurzame Landbouw bij de Friese Milieu Federatie. Het webinar wordt technisch verzorgd door Diamond Sounds Systems.

Achtergrondkader:

Dit webinar komt voort uit het Friese project Boeren in Balans in het Veen. In dit 3-jarige project zijn melkveehouders op het veen aan de slag gegaan met duurzame bodemmaatregelen. Maatregelen voor herstel van de natuurlijke processen in de veenbodem in combinatie met het verbeteren van de gezondheid van de planten. De huidige gangbare werkwijze, met kunstmest, drijfmest, zware machines en maaien in plaats van beweiden, zorgen bijvoorbeeld voor een verhoogde gevoeligheid voor veenoxidatie. Deze boeren willen hier een einde aan maken. Mest is een belangrijk onderwerp in dit project. Via dit webinar lichten we dit onderwerp nader uit.