Uitnodiging webinar concept-Veenweideprogramma 2021-2030

Uitnodiging webinar concept-Veenweideprogramma 2021-2030

Van woensdag 4 november t/m woensdag 30 december ligt het ontwerp- Veenweideprogramma 21- 30 ter inzage. In deze periode hebben belanghebbenden de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Maar wat betekenen de doelstellingen in dit programma voor de bodemdaling in het Friese Veenweidegebied, de landbouw of voor de natuur? Door middel van verschillende webinars gaan we dieper op deze onderwerpen in.

De webinar met het thema Leefomgeving, natuur en biodiversiteit is de laatste in de reeks van drie. Net als de webinars over Bodemdaling op 18 november en de webinar over Landbouw op 19 november, gaan we met bestuurders en deskundigen over dit onderwerp in gesprek. U hoeft zich niet op te geven. De webinar is te volgen via de link in deze uitnodiging en terug te vinden op onze website.

Webinar Leefomgeving, natuur en biodiversiteit
Woensdag 2 december om 19.30 uur

In drie webinars geeft het Wetterskip een nadere toelichting op belangrijke thema’s uit het ontwerp-Veenweideprogramma ’21-‘30. Eén van de programmalijnen is: Leefomgeving, natuur en biodiversiteit.

Door het dalen van de bodem neemt de verdroging van natuurgebieden toe. Karakteristieke leefgebieden voor planten en dieren komen meer onder druk te staan; de biodiversiteit loopt terug.

Hoe zorgen we dat we de verdroging van natuurgebieden verminderd? Hoe zorgen we ervoor dat het landschap in het veenweidegebied aantrekkelijk blijft om in te wonen te verblijven?

Het webinar is te volgen via https://webinar.geocast.live/2-december-webinar-natuur/

Heeft u de vorige webinars gemist of wilt u deze webinar nog een keer terug kijken? Kijk dan op onze website www.veenweidefryslan.frl