Weidevogellandschap: kies voor drastische verandering

13 juni 2014

Weidevogellandschap: kies voor drastische verandering

Woensdag 11 juni is in de Commissie Lan, Loft en Wetter de Weidevogelnota besproken. De Initiatiefgroep Kening fan ‘e Greide heeft gedeputeerde Johannes Kramer en de leden van Provinciale Staten van de Provincie Fryslân bijgaande brief gegeven. De titel boven de brief is veelzeggend: ‘Weidevogellandschap: kies voor drastische verandering – Van collectieve onmacht naar gebiedsgerichte toekomst’. De Initiatiefgroep presenteert in de brief een nieuw handelingsperspectief aan de hand van 5 punten waaronder het stimuleren van innovatie en het slaan van bruggen tussen landbouw en natuur.

Lees de brief van Kening fan ‘e Greide