Weidevogels niet alleen in speciale gebieden

4 februari 2013

Weidevogels niet alleen in speciale gebieden

Weidevogels niet alleen in speciale gebieden 4 feb 2013

Het dagelijks bestuur van de provincie Fryslân wil de weidevogels redden door speciale voor weidevogels geschikte gebieden te creëren. Het Jongerenpanel Duurzaam Fryslân staat achter deze keuze van de provincie, maar is van mening dat weidevogels ook buiten de speciale gebieden aandacht moeten krijgen. Florian Landstra van het Jongerenpanel: “Er zijn genoeg boeren die veel voor weidevogels doen. Daar moet je gebruik van maken.” De weidevogels horen bij Fryslân. Ook heeft Fryslân een verantwoordelijkheid richting Europa wat betreft de bescherming van weidevogels. Overheid, agrariërs, natuurbeschermers en burgers moeten de handen ineenslaan. Gezamenlijk moet het mogelijk zijn om op de lange termijn meer dan 15.000 broedparen in Fryslân te krijgen. Vanmorgen heeft het Jongerenpanel Duurzaam Fryslân zijn advies aan gedeputeerde Kramer overhandigd.

Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren gaat het nog steeds niet goed met de weidevogels in Fryslân. Als er niets wijzigt in het provinciaal beleid, dan zal het aantal broedparen van onder andere de Grutto blijven afnemen. De provincie wil om deze reden het huidige beleid aanpassen. In de Koersnotitie Weidevogels van het dagelijks bestuur van de provincie Fryslân is hiervoor een aanzet gedaan. Gedeputeerde Johannes Kramer heeft het Jongerenpanel Duurzaam Fryslân gevraagd om hierover een advies uit te brengen.

In de Koersnotitie wordt voorgesteld om te kiezen voor zogenaamde weidevogellandschappen: speciale voor weidevogels geschikte gebieden. Het dagelijks bestuur van de provincie streeft naar 10.000 (ambitie 1) of 15.000 (ambitie 2) Grutto broedparen in 2020. De Grutto staat daarbij symbool voor het algehele weidevogelbeleid.

Volgens het Jongerenpanel Duurzaam Fryslân is de ambitie van 10.000 Grutto broedparen in 2020 haalbaar wanneer uitgegaan wordt van het meest positieve scenario. Er zijn momenteel circa 8.000 broedparen. Er zijn bij het Jongerenpanel wel twijfels of er voldoende draagvlak is voor een zo stevige omvorming van het landbouwgebruik in de weidevogellandschappen, maar het Jongerenpanel ziet op dit moment geen ander alternatief. Het is economisch niet haalbaar om overal grutto’s te hebben.

Het Jongerenpanel Duurzaam Fryslân heeft in haar advies aan gedeputeerde Kramer 10 punten geformuleerd die het weidevogelbeleid succesvol kunnen maken. De jongeren pleiten bijvoorbeeld voor realistisch beleid: concrete resultaten leveren een positief gevoel op en het behalen van de ambities kan makkelijker “verkocht” worden aan de burger. Belangrijk is verder dat het beleid en vooral de resultaten duidelijk gecommuniceerd worden naar de inwoners van Fryslân. Op deze wijze wordt draagvlak gecreëerd. Vooral stadsbewoners moeten betrokken worden bij de weidevogels. Ook kunnen burgers betrokken worden bij monitoring van de weidevogels.

Gedeputeerde Kramer gaf in een reactie aan dat hij blij is met het advies van het Jongerenpanel. Hij is het eens met het Jongerenpanel dat de discussie niet moet gaan over aantallen, maar over de te voeren aanpak. Hij prees de jongeren voor de realistische aanpak. Kramer gaf aan dat de aanbevelingen van de jongeren hout snijden en zeker gebruikt zullen worden.

Klik hier voor het advies: 10 punten voor 10.000 broedparen